fredag 31 december 2010

Nytt Projekt: xyz, del 1

Mitt nya projekt med arbetsnamet xyz ska ha följande funktioner:
- Skriva text i ett formulär och lagra det i databasen.
- Hämta text från databasen och visa det på en vanlig sida
- Hämta text från databasen och visa det i ett formulär för ändring och sedan lagring i databasen.
- Bortmarkering av text.
- Lista rubriker till lagrade texter efter senaste ändringsdatum med möjlighet att hämta text med klick på rubriken
- Lista rubriker till lagrade bortmarkerade texter efter senaste borttagningsdatum
- Borttagning av bortmarkerad text.
- Redigering av sidor med CSS
- Införande av MasterPage

Databasen ska innehålla tabellen Page med följande uppgifter
- Id
- Headline
- Pagetext
- CreateDate
- ChangeDate
- DeleteDate

Systemet skapas med C#, Visual Studio 10, Framework 4, MS SQL Server 2008. Allt i Expressversioner, dvs gratis.

Databasen skapas raskt på samma sätt som förra gången. Sedan lägger jag in koden som hämtar och en visar en post från tidigare test. Två problem uppstår. Jag kommer inte ihåg hur jag uppdaterade Web.Configs connectionString. Och satsen Label1.Text = reader["PageText"] fungerar inte.

ConnectionString skriver jag in manuellt efter förebilder och det ser ut att fungera. Felmeddelandet från Reader-satsen säger att Reader inte kan konvertera ett objekt till en sträng. Det visar sig bero på att fältet PageText fått typen nchar(500) som är en arrayobjekt men ska vara nvarchar(500) som uppfattas som en sträng.

Det visar sig inte vara helt enkelt att ändra. Vid save av den ändrade tabellen kommer detta meddelande
 
Jag tar vara på möjligheten att kunna ändra tabellers struktur och det går sedan snabbt att spara tabellen.

Men, big surprice, felet kvarstår i Label1.Text = reader["PageText"]! Jag prövar med Label1.ToString = reader["PageText"]; men får meddelandet Cannot assign to "ToString" because it is a 'method group'

Har hittat en beskrivning av hur man hämtar och ändrar data med ADO.NET. Den kan nog vara värd att läsa. Det ser ut som om jag får fortsätta med detta nästa år.
------
Kunde inte slita mig. Felet ovan berodde på fältet PageText inte ingick i SQL-satsen. När den ändrades till "SELECT * FROM Page" fungerade det.

torsdag 30 december 2010

ASP.NET så enkelt som möjligt, del 3

Det bör ju inte vara så komplicerat att läsa en post från en tabell och visa innehållet i ett formulär. Men enkelt är det inte. Om man söker på nätet efter hur man arbetar med databas i Visual Studio 2010 med C# och .NET Framework 4, så handlar det mest om Entity Framework, som jag helst vill slippa. I annat fall så handlar det om Linq som jag heller helst inte vill använda - i vart fall inte än.Jag ogillar Microsofts sätt att bygga på med alltfler programnivåer som gör felsökning allt jävligare. Varför kan man inte få använda vanliga ADO.NET som användes i Framework 3.5.

Det är enormt svårt att hitta bland Microsofts webbar. Microsoft.se är helt ointressant. Det verkar mest vara en annonsplats. Det samma gäller den officiella webben www.microsoft.com. Sedan finns MSDN som är den officiella webben för utvecklare. Också är det ASP.net - "The Official Microsoft ASP.NET site". Codeplex är MS site för open software. För att bara nämna några.

Nu gäller det att hitta något om hur man läser från en databas med hjälp av metoderna i Framework 3.5 när man användare Framwork 4. I 3.5-versionen utfördes en läsning med import av namespace, skapa en connection string till databasen och sedan t.ex. ExecuteReader.

Men först ska jag pröva att överföra ett tidigare Framework 3.5-program i VB till Framework 4 i C#. Först gäller det att hitta rätt namespace och inkludera dem med using. Jag behöver System.Data.SqlClient för att accessa databasen och  System.Configuration för att kunna hämta namn och adress till databasen från Web.Config.

Själva koden placerar jag i subrutinen Page_Load
SqlConnection conn; //Variabel för kopplingen till databasen
SqlCommand comm; //Variabel för SQL-kommandot
string connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["EnklasteConnectionString1"].ConnectionString; //Hämtar namn och adress till databasen
conn = new SqlConnection(connectionString); //Skapar objekt med koppling till databasen
comm = new SqlCommand("SELECT PageText FROM Page", conn); //Skapar objekt med SQL-satsen
try //Lägger in hantering av undantag, felhantering
 {
                conn.Open(); //Öppnar filen
                SqlDataReader reader = comm.ExecuteReader(); //Läser första posten
                while (reader.Read()) //Så länge det finns en ny post
                {
                    Label1.Text = reader["PageText"]; //Kopiera fältet PageText i tabellen Page till fältet Label1
                }
                reader.Close(); //Avsluta läsningen om det inte finns fler poster
                conn.Close(); //Stäng filen
            }
finally // Om det uppstod ett fel
            {
                conn.Close(); //Stäng filen
            }
}
Och denna kod fungerar bra. Då ska det nog gå bra att skriva post till databasen också. Nu tänker jag nog starta ett nytt projekt.

Går det att byta Telia Smart?

Vi har sedan en tid Telia som bredbandsleverantör. Det betyder att bredbandet avslutas hos oss med bredbandsmodemet Smart. Det har fungerat hela tiden, men förbindelsen med routern en våning ned är mycket svag. Därför fungerar jag på att byta ut Smart mot en bättre produkt.

Frågan är om Telia godkänner det. Det verkar som om att de vill kunna programmera om Smart då och då. Senast de gjorde en sådan omprogrammering förlorade vi kontakten med bredbandet. Mycket irriterande.

Har försökt att hitta uppgifter på Telias webb om att byta Smart-boxen, men sidan om Smart ger inget besked. Hittar inte det i forumet heller. Ska skriva en fråga i forumet när jag fått ett nytt lösenord.

Ser att Telia har en tjänst för säkerhetskopiering till nätet. 2 GB kostar inget, men vi behöver utrymme för de 30.000 bilder och filmer på 85 GB vi tagit under de senaste 12 åren plus att jag har planer på att scanna in gamla färgbilder innan de helt förstörts. Då kostar det 229 kr/månad. Alltför dyrt, men å andra sidan är ju bilderna oskattbara.

ASP.NET så enkelt som möjligt, del 2

Efter felet så går jag tillbaka till boken Build your own APNET 3.5 WEB SITE för att fräscha upp grunderna. Det går utmärkt att skriva ut text, visa dagens datum med hjälp av DateTime och visa text efter klick på en knapp. Det fungerar, men först sedan jag tagit bort raden med fel i Default.aspx.
Seden har jag lagt till en textruta och läst den i code behind.

Nu vill jag lagra texten i textrutan i en databas. Boken skapar databasen med hjälp av Management Studio och det vill inte jag. Till slut hittar jag en film på YouTube, How to Make a Database App in Visual Studio in 10 Minutes!, som förklara hur man skapar databasen direkt från Visual Studio. Man vänsterklickar på lösningens namn, väljer New Item, markerar Data, markerar SQL Server Database, ger databasen ett namn och klickar på Add. Systemet frågar om databasen ska sparas i mappen App_data och det ska den. 

I mappen kan man sedan vänsterklicka på Tables och skapa en ny tabell. I forumäret anges därefter tabellens fält och deras egenskaper och sedan sparas tabellen. Med ett vänsterklick på tabellnamnet kan man välja Show_Data från popupmenyn och så kan man skriva in data i databasen.

När ett par poster fått några uppgifter så kan man markera tabellens namn till en flik. Då skapas en GridViewformulär. Så nu finns det en databas och det kontakten mellan den och programmet fungerar. Bra men nu vill jag kunna uppdatera databasen med texten från textrutan.

onsdag 29 december 2010

ASP.NET så enkelt som möjligt

Hur gör man den minsta tänkbara applikationen i ASP.NET med Visual Studio? Så här går det till.

Starta Visual Studio. Skapa en ett nytt projekt (File, New Project). Välj en template. C# är numera det vanligast asp-språket och är nog det bättre valet, även om jag bara kan lite Visual Basic. Men vilken C#-template bör man välja? Enklast är förmodligen ASP.NET Web Application. Namn får blir Enklaste. Och klickar så på OK.

Nu visas koden på sidan Default.aspx. Trycker på F5 som kör sidan i debugging mode. Visual Studio startar ASP.NET Development Server som sänder sidan till min Chrome-läsare. Ser bra ut. Kollar sidan VS Design. Ser bra ut också där. Valet av template skapade också standard namn för webben, en enkel meny samt en koppling till asp.nets medlemssystem.

Ja, det var enkelt.

Men nu vill jag lägga till en enkelt formulär. Om det är tomt ska det komma ett meddelande om det. I annat fall ska det visas på skärmen.

Toolboxen syns inte eftersom sidan körts i debug mode. Klickar på Debug/Stop debugging och då visas ToolBoxen igen. Hittar controlen TextBox och drar den till sidan. Öppnar Properties och anger Mulitlines, antal rader till 10 och kolumner till 50. Lägger till en knapp och ger den namnet Save och sätter texten till Spara. Kör igen och ser att det funkar och att textfältet har en markering i nedre högra hörnet som ger användaren en möjlighet att ändra textrutans storlek. Bra!

För att skapa koden som utförs när användaren klickar på Spara-knappen så högerklickar jag på Spara-knappen i Design-mode. Då öppnas en ny flik Defualt.aspx.cs med "code behind". Den aktuella händelsen är Page-Load. Där kan man lägga in text som visas när sidan skapas.

Går tillbaka till fliken med formuläret och lägger till texten Meddelande ovanför textrutan och drar sedan kontrollen Label från Toolboxen direkt efter Meddelande. I Labeln property sätter jag text till "Inget meddelande".

Fungerar inte. Får meddelandet "CS1061: 'ASP.default_aspx' does not contain a definition for 'Save_Click' and no extension method 'Save_Click' accepting a first argument of type 'ASP.default_aspx' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)"

måndag 27 december 2010

Nytt försök med asp.net, del 2

Efter problemen med SQL 2008 så är nu SQL-servern installerad och det långa skriptet för att skapa demodatabasen är kört. Nu gick det bra, dvs att köra skriptet. Efter ett tag så hittar jag databasen med Server Management Studio. Därefter gällde det att hitta filen på disken och flytta den till den applikation som skapats med Visual Studio. Det är lite trixit.

I beskrivningen står det sedan
In Server Explorer, expand Data Connections, expand School.mdf, right-click Database Diagrams, and select Add New Diagram.
Men det är fel.  Server Explorer heter egentligen Databas explorer. Det hjälper inte att vänsterklicka på Data Connections utan man ska högerklicka och välja Add Connection. Sedan väljer man Data source MS SQL Server Database File bland de tillgängliga alternativen och klickar på Continue. Sedan söker man sig fram på disken till databasfilen school.mdf.  Bra mycket krångligare alltså.

Nästa uppgift är följande
 Entity Framework Data Model
Now you can create an Entity Framework data model from this database. You could create the data model in the root folder of the application, but for this tutorial you'll place it in a folder named DAL (for Data Access Layer).
In Solution Explorer, add a project folder named DAL (make sure it's under the project, not under the solution).
Vad är Entity Framework Data ModelNågon bra beskrivning hittar jag inte hos Microsoft, men Wikipedia har som alltid en utförlig artikel. (Jo, MS har också en beskrivning). Entity Framework verkar mycket besvärligt att döma av avsittet Creating the Entity Framework Data Model, så jag tar en paus och söker efter ett enklare sätt att komma ingång.

Vad är mrt.exe?

Jag ser ett program i en mystisk mapp på min c-disk. Något farligt? Hittar tre exemplar! Måste ta reda på vad det är.

För ett par år sedan skrev Vista4beginners en bra förklaring. Det är alltså Microsoftprogrammet Windows Malicious Software Removal Tool.

söndag 26 december 2010

Nytt försök med asp.net

Eftersom det för närvarande inte verkar gå att utveckla med WebMatrix (trots allt en Beta) så återvänder jag till Web Developer. Där hamnar jag direkt på snabbprataren Laurence Moroney - en helt omöjlig film. Jag går i stället till What is ASP.NET Web Forms för att fräscha upp det lilla jag vet och sedan till ett exempel: Contoso University.

Jag avstår givetvis ifrån att ladda hem all kod och följer de tydliga instruktionerna. Snabbt finns sidhuvud och en meny på plats. Nästa steg är att skapa skolans databas. Det ska jag göra med Management Studio or Management Studio Express. Den version jag har heter "Microsoft SQL Server Management Studio" (varför har de så långa produktnamn...). Hoppas den duger.

Vid login visar det sig att formuläret redan är ifyllt med uppgifter från tidigare försök - inkl ett password som inte är läsbart. Prövar att logga in med dessa uppgifter men får meddelandet "Cannot connect...." Ändrar Server name till localhost\SQLEXPRESS och Authentication till Windows.

Kopierar sedan det mycket långa skriptet som skapar databasen och klickar på Execute. Och får en rad felmeddelanden!!! Det verkar som om det första är det egentliga felet:
Msg 5118, Level 16, State 1, Line 3
The file "c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\School.mdf" is compressed but does not reside in a read-only database or filegroup. The file must be decompressed." 
Resten kan vara följdfel.

Tänkbara orsaker:
- Har fel Management Studio?
- Använder fel SQL Server (det finns flera installerade på min dator)?
Betyder felmeddelandena att databasen inte skapats eller finns den någonstans och är möjlig att rätta till manuellt? Ett spår är att demosystemet verkar förvänta sig att databasfilen ska ha sufixet mdf. Någon sådan finns dock inte i datorn.

Möjligen bör jag avinstallera några av alla mina MS SQL Servrar och installer den senaste versionen igen?

------------------------------------

Nu har jag tagit bort 2005 Compact Edition, Server Compact 3.5, 4.0 och Database Publishing Wizard, men behållit alla komponenter som har 2008 i namnet och ytterligare några SQL-filer som jag inte anar vad det är. Sedan kör jag en Windows update varvid MS uppdaterar SQL Server 2008 Service Pack 2. Uppdateringen misslyckas dock: "Kod 84B40000 Det har inträffar ett okänt fel i Windows Update". Hoppas att det löser sig vid en nyinstallation av hela SQL 2008.

Och nu gäller det att installera en färsk SQL 2008. Var finns det en sådan? Jag startar på Visual Studios hemsida och väljer Express, dvs gratisprogrammen.  Av de val som finns är Visual Studio2010 Express mest intressant: "Get everything you need to start building standards-friendly web applications...". Men ingår SQL 2008?

Jag klickar på Install och Web Platsform Installer 3.0 som dock meddelar att Visual Web Developer 2010 Express redan är installerad.

Går vidare till SQL 2008 Express för att installera den. Jag väljer alternativet "Web Platform Installer to get the entire Microsoft Web platform". Men det fungerar inte. Länken går till Web Platform Installer 2.0, men när jag laddar hem den och startar exekverignen kommer meddelandet "Newer version already installed". Jaha, vad ska jag göra då?

Jo, jag väljer det andra alternativet "Free Download" att installera SQL 2008 Express. Och hamnar i det krångliga SQL Server Installation Center. Men det gick inte


Kan det bero på att hela disken är komprimerad? Ok, då tar jag bort komprimeringen på mapparna Program och Program (x86).

------------------------------------

Jo, det var felet. Tänk om Microsoft hade skrivit "Fel beroende på att mapparna filerna ska sparas i är komprimerade eller krypterade. Tag bort komprimering och kryptering." Vad mycket enklare det hade varit.

Nu kör installationen. Man ska fylla i en rad formulär, t.ex. om man vill ha instances, men det är för jobbigt för att ta reda på varför. Nu vill jag ha igång servern så snabbt som möjligt.

lördag 25 december 2010

WebMatrix är frestande

Jag har svårt att släppa tankarna på WebMatrix från Microsoft. En anledning är de trevliga introducerande filmerna. Men tyvärr så är det alltför många fel i den aktuella Beta 3. Några exempel.

Avsnitt 1 - Creating a Consistent Look

Om man markerar en fil och sedan klickar på run så försöker systemet exekvera topmenyn och väljer sedan defaultfilen med namn index.cshtml. Den enda möjligheten är att högerklicka på den fil man vill exekvera och sedan välja "Lounch in Browser".
Creating a Consistent Look Using Layout Pages

Content-filen använder inte style-filen site.css. Däremot fungerar det som style-filens innehåll flyttas över till layoutfilen och omges av htmls styletaggar. Det fungerar också om jag flyttar style-filen till samma mapp som layoutfilen (dvs Shared) och i @href endast refererar till Site.css. Så felet har nog med @href att göra.

Designing Layout Pages That Have Multiple Content Sections

Vid det fel som nämns i avsnittet ska det komma ett meddelande om Server Error. Det gör det inte. Det händer inget alls.

Går man sedan till WebMatrix hemsida och klickar på Have a bug or questions kommer kul nog meddelandet "Det gick inte att hitta sidan. Det går inte att hitta innehållet som du efterfrågar eller så har du inte behörighet att visa det. "

Jo, det är verkligen en Beta Microsoft släppt. Men trots felen verkar det ändå vara många som testar produkten om man ska döma av aktiviteten på forumet. 

Näst bästa datorn

För en tid sedan tyckte jag att HPs Elitbook 2740P CI5 var den bästa datornMen den är dyr, 18.000 kr. Några vänner som köpt nya datorer har varlt Asus och det är därför dags att se vad de kan erbjuda.

En har köpt Asus N53JN och är väldigt nöjd (ca 8.000 kr), inte minst sedan han bytt ut hårddisken på en SSD. Den andra vännen köpte ASUS X77J och är också mycket nöjd, men den modellen finns tyvärr inte på Prisjakt och inte heller på ASUS webb. Den är väl utgången.

För att komma ned i pris tänker jag om min spec:
- Inget krav på SSD, men ljudet ska vara lågt. Då kan jag byta till en SSD senare
- Jag skippar vridbar pekskärm och köper nog en surfplatta i stället.

Så den nya specen är
Skärm 15 tum, non glare
Internminne: 4 GB +
OS: Win7
HDMI
Gärna också USB 3.0

Valet av processor är svårare. Många erbjduer Intel Core i7. Det är en 64-bitar processor som i en första version kom 2008. Varianten för bärbara heter Clarksfield. De viktiga kriterierna är hastighet och värmeavgivning, samt pris.

Den nuvarande skärmens upplösning är (1280x800). Det är för dåligt. Ett vanligt alternativ är 1366x768. Märkligt nog har ingen av de tänkbara ASUS-modellerna matt skärm!

Efter en del plockande i Prisjakt har jag kommit fram till sju ASUS-modelller i prisklass från 10-15.000 kr. Den billigaste av dem är N53Jq. Den har ljud från Bang Olufsen, den nya USB 3-porten, senaste Intel-proccessorn Core i7, grafikprocessorn NVIDIA® GeForce® GT 425M som är ganska ny.

Har svårt att hitta recensioner bl.a. för att Asus har en så enorm mängd modeller ute.
TrustedReviews (dock med äldre cps, i5)
Laptopreviewshop (Bra betyg, men klagar på kort batteritid)
CNET (gillar inte skärmen)

Dells batterier är löjligt dyra - ny dator akut

När jag startar min Dell Latitude E6500 kommer meddelande om att jag kanske märker att den startar långsamt. Det beror på battieriet påstår Dell. Men det borde det inte göra då jag kör med kabel.

Men visst är battritiden kort, under timman. Batteriet är bara ett par år. Det som gör det hela löjligt är att Dell ska ha 1427,89 kr för ett fyra-cellers batteri eller 1915,34 kr för ett nioccellers. Bara för att jämföra med något så kostar ett batteri till Asus A8 bara 599 kr (alla belopp inkl moms och frakt).

Det verkar som om att Dell har som policy att tjäna pengar på förbrukningsartiklar. Jag har en Dell-skrivare som kraftfullt uppmanar om byte av färgpatroner, trots att det går att skriva ut 100-tals ytterligare sidor.

Jag har nog haft en 6-7 Dell-datorer i rad, men nu blir det ingen mer. Det är en slutsats som andra Dell-användare i nära bekantkretsen också har dragit.

Dell Latitude E6500 som jag har nu verkar inte säljas längre. Den mest liknande i det nuvarande sortimentet är nog Latitude 6510, som går att inhandla för det netta priset om ca 20.000 kr. Närmast motsvarande Asus kostar 14.000 kr.

torsdag 23 december 2010

Nytt försök med Microsoft Web Developer

Prövar Visual Web Developer 2010 Express igen. Det första som händer är att jag ska uppgradera Silverlight Tools från 3 till 4. Fast 5 har också kommit.

Den nya versionen har många nya features, flertalet helt obegripliga:
 • Support for targeting Silverlight 4 in the Silverlight designer and project system
 • RIA Services application templates and libraries
 • Support for Silverlight 4 elevated trust and out-of-browser applications and other new Silverlight 4 features, including
  • Working with Implicit Styles
   • Go To Value Definition lets you directly get to styles from your page
   • Style Intellisense lets you easily modify styles
  • Working with Data Source Window outputs
   • Drag and drop from the data source window and see the data can, from which you can easily select and modify your data source information
   • Add, remove, and re-sort DSW outputs using the Grid Row and Column context menu
   • Move your controls around the form and change alignments in bulk using the margin editor
   • Add sample data to see item templates and bindings at design time
  • Working with Silverlight 4 Out-of-browser applications
   • Automatically launch and debug your OOB app from inside the IDE
   • Specify XAP signing for trusted OOB apps
   • Set the OOB window characteristics

Microsoft Web Platform

Kanske kan problemen med WebMatrix bero på att det saknas något i miljön? Har därför gått till Microsoft Web Platform. Den installeras med Installer 2.0. Det gör mig fundersam. Har för mig att det finns en Installer 3.0 också. Kan det stämma?
-----
Jo, det är Installer 3.0 som används vid installationen av WebMatrix. Installer 2.0 fungerar inte längre då den upptäcker att jag använt 3.0. Och 3.0 kör inte heller av samma anledning. Alltså går det inte att göra några installationer av Microsoft-program. Hur tänker de egentligen på Microsoft? Tänker de?


onsdag 22 december 2010

Microsoft WebMatrix

För en tid sedan ladda jag hem ett program från Microsoft som inte är så välkänt. Det heter WebMatrix och bakgrunden beskrivs i Wikipedia. Det aktuella läget beskrivs hos Microsoft. Obs det är en Beta. WebMatrix är "Small, Simple och Seamless". Bra det är just det jag vill ha. Men stämmer det?

Systemet verkar faktiskt riktigt trevligt. Men det finns fel.
1. Den första sidan jag gjorde sparade systemet i fel mapp vilket gav felmeddelandet "hiddenSegment". Inget helt förklarande meddelande.
2. Det finns ingen uppgift om hur man tar bort en databasfil (råkade skapa flera kopior), men det funkar om den tas bort i Windows utforskare.
3. Det går inte att komma in i admin för att sedan kunna kopiera hem hjälpprogram.

Ok, kanske har jag inte senaste versionen. Går till Microsoft/web och klickar på Install av
Web Platform Installer.
Det är uppenbart en senare version än den jag testat hittills. Storleken är dock 16,85 MB och inte 7,09 MB. Installationen går bra.
Och nu fungerar det att komma till admin! Efter att ha skapat lösenord så får jag möjlighet att Install packages from an online feed. Och det gör jag:
BBCode 0.3.0, Info: http://bbcode.codeplex.com
Facebook.Helper 1.0
Microsoft-web-helpers 1.0
OData.Helper 1.0
PayPal.Helper 1.0
QuickEdit.Helper 1.0
RazorDebugger 0.1
Twitter.Helper 1.0
UrlShortener 0.9.1
WindowsAzureStorage.Helper 1.0

Vad göra nu? Starta WebMatrix? Ser i mappen att alla hjälpprogrammet lagts sig i en applikationsmapp. Betyder det att de ska kopieras till en ev ytterligare applikationsmapp?

Exemplen i Getting Started with WebMatrix Beta and ASP.NET Web Pages är bra. Jag har dock problem med att WebMatrix inte laddar den sida jag vill. Den sida jag markerar ska laddas, men när jag väljer webbläsare så ändras markeringen från den önskade filen till mappen och det fungerar givetvis inte. Inte heller fungerar det om jag högerklickar på filen och väljer ladda. Felmeddelandet är "HTTP Error 404.8 - Not Found. The request filtering module is configured to deny a path in the URL that contains a hiddenSegment section." Felmeddelandet verkar komma från IIS7. Har jag rätt version?

Aha, det beror igen på att WebMatrix sparar filer i fel mapp! Men också på att WebMatrix inte laddar den fil som är markerad. Två fel på en gång!

Det går också att starta med en applikation i WebMatrix och sedan gå över till Visual Studio. Kanske ska jag pröva det?

I vart fall går det inte att fortsätta med WebMatrix utan att de upptäckta felen kan hanteras.

måndag 20 december 2010

Multiinloggning inte alls kul

Helt plötsligt kommer ett stort gult meddelande från Google med halvt obegriplig text. I rött står det "Multiinloggning kommer att avaktiveras för det konto du loggar in på."

Jag har läst den där texten tidigare en gång och efter det så kunde jag välja konto "inne" i gmail. Och det var ok. Men varför kommer texten igen. har något ändrats. I texten finns också en länk. Det första jag läser på den nya sidan är en Varning, vars text avslutas med "Om du redan har aktiverat multiinloggning kan du inaktivera det."

Jag ger upp. Jag har inte tid att läsa igenom allt. Känner en stark lust att gå över till ett annat epostföretag. Beslutar sedan att logga in på mitt jobbkonto och se vad som händer.

(Det hände inget allvarligt - vad jag vet nu när jag kört några timmar)

Nytt försök med MS LightSwitch

Jag ska göra ett nytt försök med LightSwitch. Jag behöver snabbt ett alternativ till MS Access som jag av olika anledningar inta kan använda. Får se om det funkar bättre än förra gången.

Det är ganska mycket som ska laddas ned 183 Mb. Ser att systemet använder .NET Framework 4.0, så det gäller att hitta ett webbhotell som erbjuder denna miljö om systemet ska göras tillgängligt över Internet.

---------------------------

Men det funkar inte. När jag klickar på Watch: A Glimpse of the Future så kommer symptomatiskt nog en popup med ett val och det är close. Så då gör jag det.  

Nu är denna blogg anpassad för mobiler

Blogger har försetts med ett speciellt mobilgränssnitt. Det fungerar faktiskt väldigt bra. Det är bara att surfa till denna blogg från en mobil för att få saken bevisad.

En del funktioner att tillkommit i år står det i samma artikel. Det går nu t.ex. att lagra 10 statiska sidor. Men varför bara 10???

Ett annat tillskott är dynamic templates. Denna möjlighet beskrivs på Bloggerindraft, Googles officiella webb om utveckling av Blogger. Filmen visar läckra möjligheter.

söndag 19 december 2010

Dags att plocka hem Hiren

Hirens är ett programbibliotek med en stort antal program för PC-tekniker. Jag vet inte mycket om det mer än att det ska vara bra att han. Söker efter det på nätet och kommer till Hiren & Pankaj's Homepage. Där finns tydligen den eller de ansvariga. Inga uppgifter om vem eller vilka de är.

Webbsidan har dock en översiktlig beskrivning av Hiren's BootCD 12.0, men hur får man hem programmen. Tydligen ska de läggas på en BootCD så att datorn kan startas från CDn. Men hur gör man? Jag hittar inga uppgifter.

Söker vidare på nätet och hittar webben Hiren's Bootcd, där menyn inkluderar "Download". Där finns dock ingen uppgift om nedladdning mm utan en utförligare beskrivning av programmen. Bra iofs, men hur får man hem alltihop?

Inser sedan att jag först bör läsa avsnittet om burning och ladda hem burncdcc.zip med programmet BurnCDCC. Läser dess Readme som ser väldigt gammal ut. Det är bara WinNT/2000/XP/2003 som nämns, inte Vista eller Win7. Det finns ett alternativt program också, men ju nu räcker det med ett.

Sedan ska jag göra en extrakt. Den filen ska jag få fram heter ungefär Hirens.BootCD.xx.x.zip, men den ingick inte i burncdcc.zip. Var finns den? Till slut går jag till gamla hederliga The Pirate Bay och hittar rätt version (tror jag) direkt.

Efter en del sökande hittar jag den på hotfile.com. Det är en rar-fil. Undrar om jag kan hantera den. Filen är på 362 MB. Får kolla den med antivirusprogrammet (AVG) innan jag använder den.

Att skapa CDn var problemfritt. På skivan finns nu filen HBCD Menu.cmd. När jag klickar på den öppnas ett DOS-fönster och sedan ett Windowsfönster med knappen Browse Folder. Vid klick på denna knapp öppnas  Utforskaren med ett stort antal cmd-filer. Nu är det dags att köra antivirusprogrammet.

lördag 18 december 2010

Datorn är död!!!

Så händer det som alltid händer en dag. Datorn har dött. Det är ingen blåskärm. Skärmen är svart. Efter klick på F12 för diagnostik startar jag en fullständig test. Efter några minuter kommer felmeddelandet diskfel 2000-0142. Den har nu väl hållit på en halvtimme. Hittills har inga andra fel rapporterats.

Gogglar på 2000-0142 dell och får bara drygt 6000 träffar. Begränsar sökning till Dell, drygt 1000 träffar, sedan till senaste året, 224 träffar och så till support dell, 93 träffar.

Under tiden  tänker jag igen katastrofens verkningar. Det är fjärde gången det händer sedan mitten av 80-talet. Denna gång använder jag Google mail, så all post finns kvar, liksom min kalender och adressbok. Alltid något. Det innebär att det jag gjort i MS Office har räddats då jag ofta sänt dessa filer till någon.

Dessutom använder jag förträffliga KeePass för inloggningsuppgifter, som syncas med mobilen med hjälp av Dropbox. Dessutom använder jag Catch för korta noteringar och Evernote för längre och båda dessa lagras i molnet.

Min senaste backup tog jag den 30 juni - alldeles för länge sedan. Men bättre då än inte alls. Men det stora aktuella bildarkivet har jag kopierat ganska nyligen till en annan dator. De äldre bilderna ligger på egen disk i säkert förvar (hoppas jag).

När den inbyggda hårdvarudiagnostiken var klar, startade ett nytt Dell-diagnostikprogram. Det bekräftar diskfelet. Nu gäller det att se hur omfattande det är. Disken är i vart fall inte stendöd.

Confidence test visar ett fåtal fel vid testen av den 1% av diskens yta, men sedan är disken felfri enligt testen (fn upp till 8%). Kan det vara så att programvaran som drar igång datorn ligger på just där felen är. Tyvärr har jag inte (vad jag vet nu) Vista på CD. Ska leta efter den och pröva att starta från CD. Men först får testen köra till slut.

En god vän, som arbetar med PC-support, tipsar mig på Hiren som är något helt nytt för mig, mer verkar mycket potent. Ett problem är att programvara ska läggas på en bootCD, men på den dator jag har kvar så funkar inte cd-brännaren...

Ett annat tips jag fick från vännen är att tryck F8 vid bootningen. Då ska det finnas flera möjligheter, t.ec. att starta med senaste fungerande konfiguration.

--- *** ---

Testen mal på. Problemet är att den stannar vid felmeddelanden (bra så jag hinner läsa dem), och då måste trycka på return.

Men viktigare är att jag har hittat "Reinstallation DVD Windows Vista Business 64 BIT SP 1". Fint. Hoppas datorn kan läsa den. Jag har också hittat felsökningsmanual för Latitude E6500.

För ett par dagar sedan började jag testa att backuppa till molnet, närmare bestämt till Storegate. Det är gratis att lagra bilder och filer, dela med vänner och man kan komma åt filerna överallt säger reklamen. Jag han bara ladda upp ett par mappar (som redan var backuppade på annat sätt) innan disken la av. Gränssnittet är lite otympligt och överföringen långsam, men det kan bero på att jag inte han komma underfund med alla finesser.

--- *** ---

Så plötsligt får jag möjlighet att ta bort återställningsdata och gå till startmeny. Och så är datorn igång igen!!! 

Försöker sedan kopiera viktiga filer till en CD, men inser att det kommer att ta väldigt lång tid att kopiera allt som måste säkras. Kommer igång med nätverket och kan spola över de jag vill ha kvar till en annan disk. Det kommer ta några dagar säger Microsofts kopieringsprogram, men det är dåligt på att göra sådana prognoser. Men tid kommer det att ta.

Men det känns som jag har fast mark under fötterna igen.

fredag 10 december 2010

Ingen Internetkoppling jädrans!!!!

Helt plötsligt är inte Internet där. Vad har hänt? Gör en del försök att komma på orsaken, men inget fungerar. Ringer min bredbandsleverantör Telia. Får veta att jag har plats 66 och kommer få tala med något om 33 min. Efter 5 minuter kopplas samtalet ned.

Ringer upp igen. Får nu plats 51 och ska få svar om 19 minuter. Tiden går. Och går. Och går. Efter 36 minuter svarar en mycket vänlig person. Han får dock problem eftersom han ber mig pinga www.dn.se. Det funkar inte för det finns ingen Ping. (Senare inser jag att vare sig han eller jag kände till att Ping inte är tillgängligt överallt i Vista utan man måste vara i c:\Windows\system32.)

Alltnog, telianen gav inte upp utan försökte andra vägar. Och hade stort tålamod med mina feltryckningar. Till slut kom Internet.

Orsaken till att kopplingen till Internet försvann var troligen att Telia hade sänt ned ny programvara till Routern och då även ändrat krypteringsmetod. Inget vidare snällt gjort tycker jag. Kan tänka mig att det gör att många användare får problem och kötiderna hos Telia kommer att vara långa en tid framöver.

torsdag 9 december 2010

Är rpcnet.exe en trojan eller något allvarligare

En vän ringer mig om ett virusalarm.  Beskedet från antivirusprogrammet AVG är att programmet rpcnetp.exe är smittat med en trojan med namnet "win32/agent.br". Första frågan från AVG är om programmet ska placeras i Vault och sedan kommer frågan om rpcnetp.exe ska raderas. Vad göra?

Standardåtgärden är att säga jag till placeringen i Vault. Sedan gäller det att googla på rpcnet.exe och se vilken funktion det har. Det visade sig inte vara så lätt. Beskeden varierar. Åtgärden blir till slut att ta bort programmet och göra en fullständig scan av datorn och därefter stänga av den. Sedan får hela datorn scannas igen när den startas.

Kollar sedan min egen dator och i den finns det inget program med namnet rcpnetp.exe.

Men så till frågan; vad är rpcnetp.exe för program och vad gör trojanen?

AVGs Virus Encyclopedia har inga uppgifter om "win32/agent.br". Symantic gissar på en gammal trojan från 2005 med namnet Backdoor.Tjserv.B, som inte är så spritt och dessutom bara är medelfarligt. En snabb genomgång av några mindre antivirusprogram ger helt olika besked. Threatexpert tror det handlar om "Trojan-PWS.Agent.BR" och skriver "attempts to steal sensitive identifiable data, such as usernames, passwords and bank accounts, from your computer, and sends them to a remote server via HTTP."

Enligt austinlaptop är rpcnetp.exe och rpcnetp.dll ingen trojan utan ett program från Absolut Software, som många antivirusprogram uppfattar som en trojan. rpcnet är ett sk LoJack-program. Hur det går till förklarar företaget på sin webb.

Det verkar alltså som om Absolut Software håller reda på vad användarnas datorer är - även om de inte är stulna! Vet alla användare om det? Och är det lagligt om användaren inte är medveten om det?

Det vanliga är tydligen att Absolut Softwares programvara bakas in in BIOS och är därför omöjligt - eller i vart fall svårt - att ta bort. Här är uppgift om vilka datorer som övervakas.


(Texten är under utveckling.)

lördag 27 november 2010

Bästa datorn

HPs Elitbook 2740P CI5 är verkligen en god kandidat för att utnämnas till bästa PCn just nu. Den har det viktigaste:
Disk: SSD, Solid state disk. Snabb, lätt, tyst avger inte mycket värme, drar mindre ström. 160 GB är i minsta laget dock
Skärm: Vändbar pekbar antiglareskärm. 12 tum och god upplösning 1280 x 800
Internminne: 4 GB utbyggbart till 8 GB. Härligt!
Ljud: Ja, men inget om kvaliteten...
Datakomm: allt som behövs inkl 3G.
USB: 3 st version 2.0. Ingen 3.0. En riktigt svag punkt! Och ingen HDMI. Inte bra!!
OS: Microsoft Windows 7 Professional, 32-bit. Men 32-bitar funkar väl inte på en maskin med 4 GB????
Vikt: 2 kg - nästan ingenting!
Pris: 18.000 kr + moms. Alltför högt.

Enligt Prisjakt finns inget som slår denna maskin. Men en googling ger lite alternativ. TestFreaks har flera sk expertrecensioner.

måndag 8 november 2010

Bambuser är häftigt

Nu har jag gjort min första filmning med Bambuser. Otroligt att det funkar så lätt - även om resultatet var helt kass. http://bambuser.com/channel/HIB/broadcast/1149669. Alla barn i början.

söndag 7 november 2010

BBC har en bra film om HD TV

BBCs IT-magasin Click har en bra film om High definition television (HD TV). Kort och klart. Som det ska vara.

lördag 6 november 2010

Boxer krånglar - men de har en urbra kundtjänst

Sedan en tid har två TV-kanaler slutat att fungera, Access och BBC World. Irriterande, men inte en så stor olycka att jag tagit itu med det bl.a. andra hemelktronikproblemen. Men så berättade en granne att de haft samma problem och fått det löst efter kontakt med Boxers kundtjänst.
ko
Så jag slår en signal. Får tala med en trevlig kille som ganska snabbt kommer fram till att de ska sända något till boxen och därefter ska det fungera. Men det gjorde det inte. Tack vare det trevliga bemötandet tar jag det ganska lugnt.

Nu har jag ringt igen och talat med en annan kille. Lika trevlig. Förklarar varför det gick snett sist och vad han gör för att det ska fungera denna gång. Så om en timme ska jag få tillgång till de försvunna kanalerna.

Och nu kom Axess. Snyggt!!!! Men fortfarande inte BBC World....

***
Till slut kom även BBC World även om de har sändningsuppehåll ibland. För att få tag på BBC World var jag tvungen att göra en kanalsökning. Men då uppstod problem! Jag var tvungen att ange en kod för att göra det. Och inte mindes jag den. Efter en tids testande med fyrsiffrig nummer så kom jag på koden. 

Så nu fungerar allt som det ska. Härligt.

fredag 5 november 2010

Vad är mtr.exe?

Det finns massa konstigheter på min PCs disk. T.ex. MTR.exe. Google hjälper förstås. Oftast hittar jag förklaring på konstigheterna i process library. Vad står det där om MTR?
mrt.exe is a process belonging to Microsoft's enhanced security technologies which addresses Spyware and other processes which can monitor your Internet usage without your knowledge. This process is important for safe and secure Internet browsing and shouldn't be terminated. 
Jo, det finns andra webbar som nämnet MTR.exe, närmare bestämt 10,400,000 stycken. Men det räcker med process library.

Fast jag undrar fortfarande varför det finns tre mtr.exe. Och varför har mapparna så konstiga namn. Microsoft säger i stort sätt ingenting.

Tänker åka utomlands i vår - vad kostar mobilsurfningen?

I vår tänker jag sticka utomlands en vecka. Undrar vad det kostar att mobilsurfa då? Som abonnent på Tele2 ringer jag till företagets kundservice. Får svar direkt! Av en trevlig person! Som ger bra svar! Och det är inte första gången. Tele2 har en utmärkt kundservice.

Svaret är att det kostar 20 kr/MB. Låter inte så farligt. Undrar bara hur mycket surf det blir per MB.

Killen på Tele2 talade om för mig var jag kan hitta informationen på Tele2s webb. Den var inte svår att hitta, bara jag försökt.

Börjar undrar över vad jag har för abonnemang. Efter att ha omregistrerar mig hos Tele2 får jag tillgång till Mitt konto med uppgift om fakturor, etc inkl uppgift om abonnemanget. Det visar sig att jag har en månadsavgift på 49 kr, abonnemanget Knock Out (låter otrevligt) och ett "paket" kallat Mobilsurf Medium Pro för 99 kr.

Sidan om mobilsurf visar att medium-tjänsten kosta 89 kr (!) och för det får jag surfa hem 5 GB med hastigheten 6 Mbit/s. Om datamängden överstiger den stipulerade så har Tele2 rätt att sänka hastigheten till 64 Kbit/s, men det kostar inte mer. Det låter högst rimligt. Däremot står det också att förbrukningen endast avser Sverige. Vad gäller annars? Kan jag hitta uppgiften kundservice gav mig om 20 kr även på webben?

Google Chrome to Phone Extension

Snubblar över Chrome to Phone Extension när jag söker efter en bättre webbläsare. Har just testat Opera och är inte helt nöjd. Så här presenteras Google Chrome to Phone Extension:
This extension adds a button to Chrome that lets you seamlessly pushes links, maps, and currently selected text and phone numbers to your Android device.
Får se om det är något att ha.

Ett besök på Chrome Extensions är överväldigande. Vilken enorm mängd program och testa. Många ser mycket intressanta ut. Men nu gäller det Phone Extension.

måndag 1 november 2010

Jag gillar min HTC Desire och vill därför ha mer minne

Jag har inte varit så nöjd med något jag köpt inom IT på många år som med HTC Desire. Alltid tillhands. Funkar alltid. Massor med bra - och gratis - applikationer.

Nu vill jag ha mer minne. Jag har 4 GB. Men det ska gå att bygga ut till 32 GB genom att byta till nytt SD-kort.

Hur gör man?
1) Ta backup på SD-kortet (till dator antar jag)
2) Plockar ut det nuvarande kortet
3) Monterar in det nya
4) Formaterar det????
5) Återställer backuppen

Det får inte gå fel!!! Finns det risker? Kan jag testa något? Kanske montera in det nuvarande kortet som en test?

Och var ska jag köpa minnet? Går det verkligen med vilket SD-kort som helst? Måste kolla andras erfarenheter på nätet.
***
Det är faktiskt inte så lätt att hitta information om hur man uppgraderar minnet.  I användarhandboken står det på sid 17:
 1. Ta bort det bakre höljet. Se “Ta bort det bakre höljet”.  
 2. Ta ut batteriet om det är isatt. Se “Ta ut batteriet”.
 3. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck på det tills det klickar på plats.
Och det verkar ju inte så svårt. Men är det bara att kopiera innehållet från den backup jag tagit på SD-kortet? Till slut är det väl bara att pröva. Om det inte funkar bör jag ju kunna sätta tillbaka det ursprungliga kortet.

Det är lite pilligt att ta ut minneskortet. Kommer till slut på att man ska trycka in det får då poppar det ut. Startar om och allt ser ut som vanligt. Går till inställningar och inser att jag nog bort klicka på "Montera bort SD-kort"!!! Vad får det för konsekvenser? Tillgängligt minne är nu 14,83 GB. Det låter bra.

Hittar sedan "Om du vill ta ut minneskortet medan telefonen är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas." i handboken. Jag stängde ju av så jag har nog inte gjort någon tavla.

Nu ska jag uppdatera en del program, hämta lite data och sedan jämföra SD-minnet i mobilen med säkerhetskopian för att se vad det är som ändrats.

Ser nu att mina MP3-filer saknas i mobilen och kopierar dem därför från backupen.

söndag 31 oktober 2010

Ny skrivare

Idag har vi en Dell-skrivare som fungerar ok. Det som irriterar är att patronerna måste köpas från Dell (ingen priskonkurrens) och att skrivaren larmar kraftigt om att färgen är slut långt innan den är det. Det känns som Dell försöker lura en.

Även om det inte brådskar så tittar jag runt efter en ny skrivare. PC för Alla har testat HP Photosmart Wireless All-In-One som inte verkar helt ointressant. Skönt att slippa sladdar, men tydligen är inte scannern något vidare. Måste fundera mer på vilka krav jag ska ställa på skrivaren...

Catch fångar tankar och syncar mellan mobilen och PC - snabbt och enkelt

Catch.com är en riktigt bra applikation på nätet och i mobilen. Snabbt att skriva ned saker att minnas och med en klick så är noteringen synkad antingen jag sitter vid PCn eller använder mobilen. För korta noteringen är Catch mycket enklare än Evernote.

lördag 30 oktober 2010

Nya högtalare

För en tid sedan köpte jag några små riktigt bra högtalare från Kjell & Co. Problemet var bara att efter ett tag sa det plopp och ljudet försvann. Det visade sig att ett av de tre batterierna kokat, läckt eller hur man nu ska beskriva det. Bytte batteri och efter ett kort tag hände samma sak igen. Och sedan en tredje gång. Då ger jag upp. Kjell & Co får ta tillbaka högtalarna. Jag köpte dem för någon månad sedan och vad jag kan se så säljs de inte längre så det var väl ingen bra produkt.

Så nu gäller det att hitta nya högtalare. De som sitter i min Dell Lattitude E6500 är urdåliga, så det måste till något nytt.

Ett alternativ är Logitech wireless speaker z515. Det är en trådlös högtalare som kan kopplas till USB eller Bluetouth, men givetvis också via tråd. Bra ljud med svag bas skriver i4u. Engadget har en liten film om z515 och en annan smart högtalare z305 som också i4u skriver om. Cnet har också en film om z515 och en längre recension.

Ett annat alternativ är Creative D100. Ska läsa på mer om det.

Men ingen av dem finns inte hos Kjell & Co enligt deras webb.

Nästa mus kommer nog från Logitech

Musen Logitech Laser Nano Mouse M505 verkar vara bra. Kjell & Co beskriver den så här:
Slank trådlös lasermus, perfekt till det bärbara kontoret. Ergonomisk design med gummiklädda grepp gör att musen alltid ligger skönt i handen. Lasersensor lämpar sig utmärkt för mobilt bruk, då den klarar underlag en vanlig optisk mus kan få problem med. Upp till 15 månaders batteritid. Batteriindikator gör att du slipper överraskningar. Nanomottagaren stöder Logitechs nya Unifying-teknik, som gör att samma mottagare kan hantera upp till 6 olika tangentbord och möss. Drivs med 2 st AA-batterier (medföljer). PC och Mac. USB.
Ska se om jag kan hitta några recensioner.
Mycket kritik på Logitechs webb
Cnet är positiva.

Köp inte mus från HP!!!!!!!!

Eländet med HP-musen fortsätter.

Eftersom locket på musen lossnade hela tiden åkte jag tillbaka till OnOff för att byta den. Trevlig säljare, men det tar tid.

När bytet ska ske visar det sig att jag glömt USB-delen. Det innebär att säljaren öppnar det nya paket för att plocka ut USB-delen så att jag inte får två. Kollar att locket på den nya musen sitter fast.


Åker hem. Konstaterar att säljaren repat CDskivan så det är inte läsbar. Men jag hade faktiskt även kvar den gamla CD-skivan och dessutom var ju programmet redan installerat.

Men musjäveln funkar inte. Lampan lyser, men den får ingen kontakt med datorn. Ominstallerar programmet. Samma usla program som tidigare utan texter. Laddar igen hem nya drivrutiner från HP. Texterna dyker upp, men ingen kontakt mellan datorn och musen.

Testar allt mellan himmel och jord (flyttar USB-delen mellan olika portar, etc). Inget resultat.

Nej, nu åker jag inte tillbaka ock byter musen. Nu slänger jag skiten.
KÖP INGEN MUS FRÅN HP!!!

Nu börjar det komma riktigt bra laptops

Jag gillar inte den PC jag har idag. Det är en Dell Latitude E6500. Högt fläktljud, usla högtalare och feldesignat tangentbord. Det har inte heller varit någon höjdare med 64-bitars processor men det är inte Dells fel och programmakarna börja så smått lära sig vad det handlar om.

Min nya maskin ska vara något helt nytt. Några krav som sållar bort de flesta. Ingen vanlig disk utan en SSD. Stor vridbar pekskärm. 4 GB minne och därmed 64-bitarprocessor. Max 2 kg. Win 7. Helst också minst en USB3-port och gärna även en HDMI-sändare.

Anders Magnusson presenterar fem intressanta burkar med vridbara pekskärmar, men ingen av dem har SSD. Lenovo ThinkPad T och ThinkPad W har ssd och pekskärm dock ingen av dem vridbar. ThinkPad X har vridbar pekskärm men inte ssd. Snygga grejer, men inte helt rätt.

Det blir en ny mus

Efter allt slit med HPs mus och trots att programvaran till slut fungerar så måste musen bytas. Locket lossnar hela tiden. Frågan är om jag nu ska byta till samma modell (programvaran fungerar ju) eller om jag ska byta till nytt fabrikat och få ev nytt problem med programmet. Beslutet tas nog i butiken.

onsdag 27 oktober 2010

HPs mus fungerar

Nu funkar HPmusen igen. För hur länge? Efter att jag igen laddat ned ny version av programmet från HPs webb så har kontrollprogrammet fått texter, tom på svenska.

Nu återstår ett fel vad jag vet och det är musens "rygg" sitter löst. När jag klickar med musen måste jag hålla den varsamt för annars lossnar locket. Men vet inte om jag vill lägga tid på att fixa det genom att åka till OnOff och byta ut exemplaret.

Prel slutsats måste bli: Köp inte mus från HP. Om du ändå gör det gå tillbaka med den direkt till butiken om den inte funkar. Att lösa alla de problem som en dålig produkt ger dig tar massor av timmar och frestar på tålamodet.

tisdag 26 oktober 2010

Nu har HPs mus lagt av

HPs mus fungerade riktigt bra - några timmar. När jag startade maskinen igen var musen död.

Först kollar jag hjälpen på installationscd. Avsnittet felsökning ger inga tips som fungerar. Batteriet är ok. Tipset "Installera om" fungerar inte då jag inte kan hitta programmet på disken. I HPs hjälp kallas det för "HP:s trådlösa mus" och så heter det med all säkerhet inte. Försöker då göra om installationen. Samma fel som tidigare. Går till HPs webb och laddar hem och installerar dess drivrutin - samma resultat.

Det är nog bäst att ringa till HP i alla fall. En trevlig kvinna svarar snabbt (dock först efter en automatiskt uppläsning av hur HP tillämpar personuppgiftslagen - ganska onödigt). Efter att jag redogjort för felbilden så tycker kvinnan felet är underligt och går för att få hjälp. Under tiden får jag lyssna till "Bridge over troubled water". Uppmuntrande. Väntar.. Mer musik, nu om "wrong way". Kvinnan är tillbaka utan annat besked än att testa på en annan dator. Men jag har ingen annan med fungerande CD-station. Ger henne fler identiteter på  mus och cd. Hon försvinner igen. Återkommer utan lösning.

Vi testar en annan USB-port, men samma felmeddelande återkommer vid nytt installationsförsök. Jag ombeds att sända in kvittot (får återbetalning från HP), men föredrar att åka till OnOff och återlämna produkten. Frågan är om jag vill pröva någon mer mus från HP. Eller svanslös.

Kom på idén att det vore enklare att söka info om felmeddelandet om jag installerade på engelska. Och det gav ett engelskt felmeddelande och det dessutom med en felkod: "Error 1609".

Men sökning på HP, Mouse mm gav inget av värde. Kanske har det inte med HP att göra. Söker med filtret 'wireless mouse "security settings" 1609"' och hittar

Windows Defender Installation Problems
Hi, I have tried to install Windows Defender on my computer, but could not even pass the installation due to an error. I get the following error: Error 1609. An error occurred while applying security settings. Users in not a valid user or group. Etc. I had not installed the previous version of this programme by the way, so that could not have been the problem. After analysing the error, I thought of the most obvious solution and that was to create a user called Users and try again. This DID work and the installation could complete. After that I removed Users from my computer without any effect whatsoever on Windows Defender. I am almost sure that I got into this problems because I am using a non-English XP version (I use the Dutch version), thus the group Users would exist on a English XP version, but apparently its Dutch equivalent is not being recognised. A bit bizarre, but perhaps somebody could give me a more thorough explanation. Remy
http://thedailyreviewer.com/xphelp/view/installation-problems-windows-xp-updates-101752220
Det låter lite risky att skapa en User med namnet user. Ser samtidigt att Defender är inaktivt. Aktiverar därför Defender och uppdaterar det. Defender är klar och hittar inget misstänkt. Under tiden söker jag info om Erro 1609. Det verkar inte ha med User att göra. Andra rapporterar samma fel med då gäller det andra konton (administratorJENNDON\None)

***
För tillfället fungerar HP musen. Min tanke var att eftersom felmeddelandet talar om security settings och, som det verkar, användarkonton, så kanske man ska koppla bort UAC (kontrollpanelen\Användarkonton). 

När jag sparade ändringen så hände det saker. Först började antivirusprogrammet AVG göra en större uppdatering. Sedan ville inte Windows starta utan jag fick erbjudande att "Starta startreparationen". Sedan nytt försök att installera HP-musen. Samma fel.

Ok, då prövar jag receptet ovan och skapar en användare med namnet "users". Och då kom HP-musen igång. Nu finns det en genväg till "HP Mouse Suite" på skrivbordet. Men programmet mår inte bra. Det saknas texter på knappar. En drop down heter "No Device Found". Och programmet förstasida har en liten varningstriangel.  Undrar vad som händer om jag startar om. Försvinner musen igen då?

Även om så inte är fallet så är det klart att då här dåligt för en produkt inte fungera. Jag har ägnat två arbetsdagar åt att få igång musen. Det må vara att annat tillstött med museländet har säkert taget minst 10 timmars koncentrerat arbete. Jag har nu skrivit till HP igen och anmält felet: "Efter två dagars arbete med att installera musen så fungerar den. Det krävdes att jag skapade en användare med namnet "users". Lösningen hittade jag på nätet (inte HPs webb). Men programmet HP Mouse Suite har inte installerats rätt. Det saknas texter på knappar. En drop down heter "No Device Found". Och programmet förstasida har en liten varningstriangel. Hur får jag ett fungerande program? "

Dessutom börjar batterilocket sitta löst. Nu ska jag starta om datorn. Får se om musen fungerar efter det.

söndag 24 oktober 2010

Installation av Java

Det bör inte vara så svårt att installera Java. Men lite snurrigt är det.

Först går man till Javawebben och klickar på den trevliga knappen "Gratis Java-hämtning". Då kommer man till en ny sida med en knapp med samma text "Gratis Java-hämtning". Hm, varför det? Aha, ser texten "Inte det rätta operativsystemet? Se alla Java-hämtningar här. " Bäst att kolla.

Nu börjar det krångla till sig. Det finns två versioner downloads för Windows. En är "Online" och en "Offline".  Dessutom finns länken "Information om 64-bitars Java plug-in". Den måste jag nog klicka då jag har 64-bitars Windows.

Om man både ska använda 32- och 64-bitars Internet Explorer så ska jag hämta både 32-bitars och 64-bitars Java. Både dessa versioner finns i min dator, men jag använder dem ytterst sällan då jag föredrar Google Chrome och ibland FireFox. Men kanske är det bäst att installer båda Java-versionerna.


Nu ska jag 
Hämta 32-bitars Java-programvara om du använder 32-bitars IE. Hämta och installera 32-bitars Java på ditt system
 • Gå till Java.com
 • Klicka på knappen Gratis Java-hämtning och starta installationsprocessen
Ok, då gör jag det. Men då kommer ett lite mystiskt meddelande:

En sökning på java.com visar "Google Chrome krävs Java 6 Update 12+ (Java 6u12+), som anges i Google Chrome Help Center". Frågan blir; är det denna programvara som laddats ned? Dessutom står det "För att vara säker på att Google Chrome identifierar Java 6 Update 12+ korrekt kan det vara bra att installera Java 6u12+ innan du installerar Google Chrome. "

Men, det var ju länge sedan jag installerade Chrome! Måste jag avinstallera Chrome, installera Chroma-java och sedan installera Chrome igen? Det står dessutom "Mer information och hjälp om Chrome får du genom att besöka: Google Chrome Help Center". Jaha, då blir det ett besök på Chromhjälpen.

Men Chromes hjälp-sida har inget om Java. Får därför göra en sökning. Den ger sju svar. Två är helt färska, daterade 20 okt 2010.

Den första sida heter "Problem med visning av webbsida (Windows): Windows Media Player och Java". Inte uppmuntrande, men det ska fungera med Google Chrome krävs Java version 6 Update 11.

Men innan jag slänger bort den fil jag laddat hem och tar hem "Update 11" är det bäst att läsa det andra meddelandet "Sidverktyg: Plugin-program". Där står det bl.a. "För närvarande stöder Google Chrome de flesta populära pluginprogrammen som [... ], Java [... ]" och "Pluginprogram är aktiverade som standard. "

Vad nu!! Innebär det att allt arbete varit i onödan. Att Java redan är installerat!?

Men så verkar det inte vara för när jag startar ett Java-baserat program kommer meddelandet
Om "Chrome upptäcker att det saknas ett pluginprogram för en viss sida uppmanas du att installera det högst upp på webbsidan" står det i hjälpen. Men så sker inte.

Vad göra? Detta är planen: 1) Släng den nedladdade filen. 2) Hämta "Update 11" 3) Testa om något fungerar och vad det är jag laddat ned (JRE, JDK, version 6:11, eller något annat) 4) Kolla om det går att använda någon annan av mina webbläsare med Java (IE 64, IE 32, Chrome, FireFox, m fl.)

Nu är Java installerat. Spännande. Jag har minst tre olika Java-program att testa med: OpenOffice, LibreOffice och Bonita.
Bonita - samma fel som ovan
Open Office - funkar.
LibreOffice - funkar.

Ganska bra, men varför fungerar inte Bonita? Testen "Har jag Java" visar att det har jag. "Du har den rekommenderade Java-versionen installerad (Version 6 Update 22)." svarar Java. Alltså inte Update 11 utan en betydligt senare version. 

Stöd för programvaruutveckling

Github - Free for open source
Sourceforge

lördag 23 oktober 2010

HP hörde av sig om musfelet

Jag anmälde felet vid installationen av HPs mus till HP. Svar kom ganska omgående:
Hej Hans Iwan,
Välkommen att ringa oss för teknisk support på nummer 0771-20 47 65
Med vänlig hälsning,
Markus
HP Kundtjänst
Stor plus i kanten för HP. Nu har HP följt upp med en kundnöjdhetsundersökning, men den är jag inte alls nöjd med. Många frågor som är irrelevanta för dem som bara gjort ett kort besök på HPs webb. Litet minus för HP. (Fast viktigast är att HP:s mus fungerar bra.)
***

Vi har ganska nyligen köpt en kamera, Panasonic Lumix HD. Efter en tids användning är känslorna blandade. Alltför ofta bli bilderna påtagligt oskarpa, men det kan bero på skräp bakom kameran.

En lärdom som höll på att bi dyrbar var att Lumix minne visserligen går att sätta in i datorn - men det var nästan omöjligt att få ut det. Det försvann in i datorn. Med hjälp av en nål lyckades jag pilla ut det. Nu använder jag kabel för att föra över bilderna till datorn.
***
Vid start av Windows så laddas alltid Adobe Photo Downloader. Jag vet inte varför och vill ha bort det. Men hur gör man?

onsdag 20 oktober 2010

FireFox-betan funkar fortfarande inte

Men jag kan inte visa felmeddelandet för Blogger kan inte ta emot bilder just nu. Så är det att vara IT-användare. Fast det är bara vid installationen som felmeddelandet kommer. FireFox-betan (nr 4) fungerar. Fel på felet igen.

tisdag 19 oktober 2010

Idag funkar inte mycket

Har köpt en svanslös HP-mus. När jag installerar den får jag följande meddelande:

Vare sig jag klickar på den ena eller andra knappen så kommer meddelande om att installationen misslyckats. Men det är fel på felet - för musen fungerar.

Så får det ju inte vara, så jag har felanmält till till HP. Då ska man tala om vad som hänt. Det naturliga är att sända felmeddelandet ovan till HP. Men felmeddelandet är inte en text utan en jpg-bild och HP tar inte emot några bilder. Alltså måste bilden läsas med någon OCR-programvara.

Företaget Free-OCR erbjuder sig att översätta bilden till tecken alldeles fritt. Jag laddar upp bilden och får omedelbart svaret:

fll Installatnonsnnformatoon for HP Mouse Suute
Ett fel uppstod nar sakerhetsrnstallmngar skulle
Detta kan bero på ettproblem med pakelneteller påett
problem med att ansluta ull en domankonlrollant på
natverket Kontrollera natverlcsanslulrungen od1 khdc
Forsoklgen Avbryt
' - - - - »   l líllâmpas. users är inte en gilfig användare eller grupp.
L

Inget vidare. Lika lätt att skriva av som att rätta alla felen. Men felet är rapporterat och nu väntar jag på svar från HP. Men det ska sägas att utgivaren varnar för att programmet only convert English PDF.

***

Ska kommentera en text i ett pdf-dokument. Författaren har spärrat möjligheten att kommentera direkt i pdf-dokumentet, så texten måste överföras till ett annat format. Börjar med Free PDF to Word Converter 1.5. Översättningen till Word går snabbt, men all text har placerats Words textboxar vilket gör editeringen extremt komplicerad. Varje rad måste kopieras och klistras in igen. Programmet ger en möjlighet att översätta till rå text som sedan kan editeras. Men det fungerar inte. Det gick att lägga in kommentarer med resultat ser för djävligt ut.

Men Googles kan ju konvertera PDF! Bra!! Jag laddar upp dokumentet och beställer konvertering till text. Resultat ser riktigt bra ut - tills jag ser att sidor och stycken har blandats till en riktig röra.