onsdag 17 mars 2010

Åter till Textboxen

Åter till c#-corner och hans förslag till hur man gör en textbox så att användaren ska kunna ändra storleken. Steg 1 är att omge asp:TextBox med asp:Panel.

        <asp:Panel ID="PanelText" runat="server" >
        <asp:TextBox ID="Body2" runat="server" CssClass="noborder" TextMode="MultiLine" Height="100%" Width="100%">Text i Body2
        </asp:Panel>
        <cc1:ResizableControlExtender
            ID="ResizableControlExtender1"
            runat="server"
            TargetControlID="PanelText"
            HandleCssClass="handle"
            Enabled="True"
            OnClientResizing = "OnClientResizeText">
        </cc1:ResizableControlExtender>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar