onsdag 31 mars 2010

Repeater i aspx är värdelöst

Jag har prövat Repeater Class i aspx. Den imponerar inte. Tanken är väl att det ska vara ett enkelt sätt att göra en lista med data från en databas. Och visst fungerar det bra om uppgifterna bara ska skrivas ut i en tabell. Man använder SqlDataSource för att koppla tabellen till databasen och sedan repeater för html-taggar och funktionen Eval som hämtar fälten i databasen.

Men nästan alltid vill man ju göra någon modifiering. Ska man ändra utseendet på ett datum räcker det inte att skriva Eval utan man ska skriva DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Changedate", "{0: yyyy-MM-dd}")

Mycket värre blir det om man vill översätta en kod till en förtydligande text. Det är så hejdlöst komplicerat att det inte ryms här, men exemplet på MSDN är tydligt.

Nej då är det mycket enklare att lägga en label på sidan, t.ex. <asp:Label ID="Tabell" runat="server"></asp:Label> och sedan skapa tabellen i code behind.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar