onsdag 27 januari 2010

Wordpress är bättre än Blogger

Nu har jag använt Blogger av och till samtidigt som jag använder Wordpress till min blogg om politik, mm. Och det är alldeles klart att Wordpress är avsevärt bättre när det gäller att formatera texten. Bloggers svaghet gör det besvärligt att plublicera programkod med speciellt typsnitt och färg. Den HTLM-kod som Blogger skapar är helt förfärlig. Märkligt att Google gör något så dåligt. Därmed inte sagt att Wordpress är perfekt vad gäller formgivningen, men skillnaden är avsevärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar