torsdag 30 december 2010

ASP.NET så enkelt som möjligt, del 2

Efter felet så går jag tillbaka till boken Build your own APNET 3.5 WEB SITE för att fräscha upp grunderna. Det går utmärkt att skriva ut text, visa dagens datum med hjälp av DateTime och visa text efter klick på en knapp. Det fungerar, men först sedan jag tagit bort raden med fel i Default.aspx.
Seden har jag lagt till en textruta och läst den i code behind.

Nu vill jag lagra texten i textrutan i en databas. Boken skapar databasen med hjälp av Management Studio och det vill inte jag. Till slut hittar jag en film på YouTube, How to Make a Database App in Visual Studio in 10 Minutes!, som förklara hur man skapar databasen direkt från Visual Studio. Man vänsterklickar på lösningens namn, väljer New Item, markerar Data, markerar SQL Server Database, ger databasen ett namn och klickar på Add. Systemet frågar om databasen ska sparas i mappen App_data och det ska den. 

I mappen kan man sedan vänsterklicka på Tables och skapa en ny tabell. I forumäret anges därefter tabellens fält och deras egenskaper och sedan sparas tabellen. Med ett vänsterklick på tabellnamnet kan man välja Show_Data från popupmenyn och så kan man skriva in data i databasen.

När ett par poster fått några uppgifter så kan man markera tabellens namn till en flik. Då skapas en GridViewformulär. Så nu finns det en databas och det kontakten mellan den och programmet fungerar. Bra men nu vill jag kunna uppdatera databasen med texten från textrutan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar