tisdag 31 augusti 2010

System för Processhantering

Jag har sedan mycket länge varit intresserad av metoder och system för hantering av administrativa processer. Alla chefer kämpar med att få det administrativa arbetet att fungera bra, men jag tycker mig se att systematiken brister och resultat ofta blir långt ifrån bra.

Kanske vore det en idé att ställa samman mina tanker kring detta omfattande ämne. Som ett första steg har jag skapat en bok om processer med hjälp av Wikipedias Book creator.

Det fick mig att uppmärksamma Bonitasoft som är ett open source-system för utveckling av och stöd vid genomförande av processer. Det finns för flera operativsystem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar