tisdag 23 juni 2009

Hur skapar man en koppling mellan VWD och MSSQL?

I den fortsatta jakten på felet i kopplingen med VWD och MSSQL återgick jag till googlingen "web developer" "add connection" "error 26" "2008". Denna gång valde jag ett inlägg i formuet asp.net. I ett av svaren fanns en hoppfull länk till MSDN Visual Web Developer Using SQL Server Express Edition with ASP.NET.

Där står det inledningsvis "You can connect to a SQL Server Express Edition database just like you would connect to any SQL Server database by specifying the database server as the local SQL Server Express Edition data source. " Det betyder välk ungefär - gör som du brukar. Ingen bra upplysning! Lite längre ned finns dock rubriken "Setting up a SQL Server Express Edition Database" med länk till "How to: Create SQL Server Express Edition Databases." Prövar att göra som den säger i stället. Resultatet, ett nytt felmeddelande:------------------

Men nu lär lösningen när! På den sida meddelandet hänvisar till står det "SQL Server Express - Easy to Use", "Get up and running in as little as 20 minutes", "Seamlessly integrated data experience for building Windows applications and Web sites", etc. Ett litet aber är att det gäller SQL 2005, men 2008 bör väl inte gjorts svårare?

Sidan innehåller främst en rad trevliga videos men avsnittet om hur man kopplar sig till MSSQL från VWD var ointressant då det fungerade direkt. Ingen hjälp därifrån alltså. Men där finns också en supportsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar