tisdag 2 juni 2009

Hur gör man en liten webbapplikation?

Jag leker med tanken på att göra en liten webbapplikation och har laddat hem Microsofts Visual Studio Express och SQL Express och börjat undersöka dem. Frågan om man ska använda Visual Basic eller c# kan lösas med båda, men jag har använt VB mest så det blir startspråket.

Men ett helt annat intressant alternativ kanske att använda Googles teknologi. Då tror jag att rätt startpunkt är Google App Engine. Även här bör man göra ett språkval, nu mellan Java och Python.

Java har support för utvecklingsmiljön Eclips som är helt ny för mig. Ska nog börja med att kolla lite mer på Eclips, men det verkar förutsätta något mer kunskaper i Java än vad jag har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar