torsdag 21 januari 2010

User agreement

Systemets användarvillkor är inte omfattande. Det viktiga är att säga att systemet är under utveckling (som om det inte märks...), att PUL gäller, att systemet kan läggas ned när som helst, att ändringar kan ske utan förvarning.

Datum för publicering av villkoren bör visas vid inloggningen. Så här blev koden:

<h1>Användarvillkor 2010-01-21</h1>
<p>1. Detta system är en testversion och kan när som helst avvecklas. </p>
<p>2. Användarnas uppgifter behandlas enligt <a href="https://lagen.nu/1990:409">lagen om
företagshemligheter</a> och <a href="https://lagen.nu/1998:204">Personuppgiftslagen regler om personuppgiftsbiträde</a>.</p>
<p>3. Användaren svarar själv för säkerhetskopiering av sina registrerade uppgifter.</p>
<p>4. Användarvillkor kan ändras när som helst och gäller med omedelbar verkan.</p>
<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="Login.aspx">Login<br />
<asp:HyperLink ID="HyperLink2" runat="server" NavigateUrl="UserRegistration.aspx">Användarregistrering</asp:HyperLink></p>

Tänkbara förbättringar:
- Lägga villkoren i databasen så att länkarna till Login och Användarregistrering kan skapas automatiskt liksom uppdatering av datum för aktuella villkor.

Nu med bara fyra sidor så känns ett menysystem angeläget. Så det får nog bli nästa steg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar