onsdag 13 januari 2010

Registrering av användare (2)

I första avsnittet fanns det redan en databas och namnet var riktig angivet i koden. Men om databasen inte skulle finnas eller fungera så måste användaren få ett meddelande. Det åtgärdas med Message.Text = "Databasfel" efter Catch.

Dessutom ändras meddelandet om databasfel så att den texten läggs till ev tidigare meddelande: Message.Text += " Databasfel. "

Om användaren inte anger något namn utan bara klickar på registrera så måste det också komma ett meddelande. Och i det fallet ska det inte göras någon sökning i databasen. Det är lika bra att begära att användarnamnet ska innehålla minst fem tecken. Det åtgärdas med
Dim ok As Boolean = True
If UserName.Text.Length
< 5 Then
Message.Text += "Användarnamnet måste vara minst fem tecken långt. "
ok = False
End If
if ok then
'kod för databassökningen
end if

Denna kod kollar inte om användaren använt blanktecken. Det bör nog inte vara möjligt.

Nästa uppgift blir att avgöra om användarnamnet finns i databasen. Objektet SqlCommand har flera metoder för bearbetning av databasen. ExecuteScalar kan vara lämplig. Koden blir
Userid = comm.ExecuteScalar()
Message.Text = "Användarid=" & Userid
Om användarid (Userid) är 0 så finns det inte i databasen och ska lagras. Det sker i nästa avsnitt och då hanteras även ett betydelsefullt fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar