torsdag 7 april 2011

Ny release av Verktyg

Äntligen har jag fått klart en ny release av Verktyg. Det är en stor omarbetning, men det är bara lite som syns på ytan. Och den aktuella versionen har nummer 0.02 vilket indikerar att jag menar att väldig mycket återstår innan systemet blir användbart.

Några nyheter:

Huvudmenyn, dvs den vertikala till vänster, har placerats i databasen och anpassas till om användaren har loggat in eller inte. Det ska komma flera varianter av menyn senare. Tips visas också ibland när musen hovrar.

Gemensamma kod har flyttats till Master-filen, t.ex. utskrift av menyn, läsning av cookie, etablering av kontakt med databasen.

Har börjat införa horisontell meny för vissa funktioner som har nära samband.

Och viktigast, det går nu att skapa applikationer. En applikation är en uppsättning av funktioner för att hantera en uppgift. Än så länge finns det bara en funktion, nämligen Synpunkter. Den kan användare använda för att tycka till om bassystemet Verktyg och applikationer. Applikationerna är endast synliga för inloggade användare.