lördag 5 maj 2012

Umbraco och WebMatrix

I stället för att ta reda på allt nödvändigt om MS olika SQL Servrar så är det frestande att pröva alternativet WebMatrix. Avgörande är, som sagt, om systemet kan göra remote på www.server42.se.

Denna gång ska jag göra de enklaste siten som är möjlig och sedan ftpa den över till www.server42.se.

Startar WebMatrix, väljer mallen Empty site, döper programmet till HelloWorld och klickar OK.


Klickar på New to Templates. Klickar på Files i vänstermenyn.

Välj HTML bara för att se om överföringen fungerar. Behåller sidnamnet HTMLPage.html.
Kompletterar sidan med Hello World. Lägger också till <a href="HTMLPage.html">Till HTMLPage.html</a> i Default.cshtml.


Kör och det visar sig funka. Blir överraskad över mängden filer som WebMatrix skapat. (Nu går WebMatrix ned och jag får starta om :-( )

När  WebMatrix  åter är igång överraskas jag att det stora antalet filer 


Nästa steg är att Publicera programmet. Då visas denna blankett:Frågan är vad Web Deploy är och hur blanketten ska fyllas i. Klickar man på Find web Hosting så visas ett stort antal webbhotell som ebjuder WebMatrix-tjänster. 36 av dem även Web Deploy. Ingen av dem finns i Sverige.

Jag hittar en Microsoft-länk How to publish a web application using WebMatrix, men också en bra filmsnutt om deployment av ett Orchardsystem. Dags för att läsa och titta.

Har nu hittat lite uppgifter om Web Deploy. 1) Mitt webhotell erbjuder inte den tjänsten. 2) MS har lite uppgifter om tjänsten här:
WebMatrix lets you select a hosting provider right in the tool. These hosting providers all support the Web Deploy process that automates most of the publishing process. However, you don't have to use one of these hosting companies. If you select a different company, you can still publish from within WebMatrix, but you might need to transfer files using FTP, which is a slightly more manual process. FTP also lets you publish Microsoft SQL Server Compact 4.0 databases, but not databases that use SQL Server or SQL Server Express.
Det kanske är en annan möjlighet. Tydligen måste jag använda Microsoft SQL Server Compact 4.0. Möjligen kan jag ha olika databaser lokalt och remote. Kvar är frågan om Microsoft SQL Server Compact 4.0 är samma som MS SQL Server CE.

Nästa fråga är vilka versioner jag har av MS SQL Server. Det är inte så lätt. Det finns 4741 filer vars namn innehåller "SQL Server". Genom att studera mappar och läsa olika textfiler och Kontrollpanelen kommer jag fram till att jag har följande versioner installerade:
 • Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition 
 • Microsoft SQL Server 2005 Compact 3.5 x64
 • Microsoft SQL Server 2005 Compact 3.5 ENU
 • Microsoft SQL Server 2005 Compact 4.0 SO1 x64  ENU  CTP1
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 (64 bitar)
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Express (trol beta)
 • Microsoft SQL Server 2012 LocalDB
 • Microsoft SQL Server Compact Edition
Det verkar ju inte klokt. Skulle vilja bli av med allt som jag inte använder.

På webhotellet ser det ut som om att jag har Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Via Microsoft SQL Server Management Studio (version 10.50.2500) får jag tillgång till SQL Server 10.50.2500, vilket troligen är Microsoft SQL Server Express Edition (64-bit)På nätet ser jag att denna version (10.50.2500) är SQL Server 2008 R2 SP1. Någon senare SP finns inte men däremot några updates.

Frågor:
 • Hur kommer jag åt Microsoft SQL Server 2012 Express?
 • Vad är  Microsoft SQL Server 2012 LocalDB?
 • Hur använder jag  Microsoft SQL Server Compact Edition?
 • Kan jag ta bort  Microsoft SQL Server 2005?
 • Ska jag ladda hem senaste versionen av  Microsoft SQL Server 2012 Express?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar