torsdag 22 mars 2012

Utveckla med WebMatrix

Det är klart att det går att hitta webbhotell med WebMatrix 2.0-tjänst. Strategin blir därför att skapa en mindre applikation hemma och sedan hitta ett bra webbhotell.

Startpunkten är Getting Started och en filmintroduktion av Joe Stagner. Hans snabbpratande har gjort tidigare filmer nästan omöjliga att förstå, men här är takten något långsammare. Han förklarar komponenterna vid utveckling med WebMatrix och försöker - mindre framgångsrikt - förklara skillnaderna mellan WebMatrix, MVC (för mer komplicerade system), Webpages ("bra om formorienterat").

När Stagner går igång med demon inser jag att den gäller de förra versionen, så hans bilder stämmer inte med WebMatrix 2.0. Samma problem som vanligt. Men som introduktion till WebMatrix fungerar hans intro.

En skillnad mellan asp.net på det gamla sättet och i Webmatrix är hantering a Masterpages. I asp.net anges lägger man in placeholders i en masterpage och et direktiv i asp.net-sidan som kopplar till mastepage samt kod för placeholders i masterpage.

I WebMatrix skriver man

@{
    Layout = "~/_SiteLayout.cshtml";
    Page.Title = "Home Page";
}
i asp-sidan. Och sedan skriver man
@RenderBody()
i _SiteLayout där asp-sidan kod ska in. _SiteLayout motsvarar alltså ungefär masterpage.

En nyhet som har kommit samtidigt med Webmatrix är Razor.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar