söndag 25 september 2011

Mer om HTML5 och CSS3

Till slut måste man sluta att skumläsa med Google och välja något som verkar förnuftigt. Valet faller på HTML5 Is in Style: Working with CSS3 and HTML5. Det verkar som om att det är bra att ta till sig båda dessa samtidigt.

Exemplet i Michael Palermos artikel är inte komplicerat. Det är intressant att se de nya HTLM-orden, som nav, aside, section, m fl. Han använder tre style sheets. reset.css använder många. Det är gjort av CSS guru Eric Meyer och nollställer CSS, då de skiljer sig åt mellan olika läsare.

Den tredje stylen finns också med i exemplet. Det gäller att markera i Visual Studio att det är en CCS3 så att syntaxkontrollen fungerar.

Den andra stylen finns inte med i exemplet!

Däremot anges adressen till scriptet modernizr.js. Det är ett open-source JavaScript library anpassat till HTML5 och CSS3 som många verkar använda.

Men utan det andra style sheetet så går det inte att vara säker på att exemplet skulle fungerat i den egna miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar