måndag 18 juli 2011

Problem med MSSQL - och en lösning

Flera gånger senaste tiden har det inte varit möjligt att få kontakt med MSSQLExpress på min dator. Det är alltid
 obehagligt då SQLen är ett så komplicerat system.

Denna gång kom detta felmeddelande:
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection) at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory) at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() at TinyMCE4.ListTexts() in C:\Users\HIB\Documents\Visual Studio 2010\WebSites\Verktyg\TinyMCE4.aspx.vb:line 206


Programmet kunde alltså inte hitta SQL-servern. Vad göra? Sådana här felsökningar kan vara hur komplicerade som helst, så numera loggar jag allt jag gör i Evernote. Det är bra för att systemets meddelanderutor lätt kan kopieras och klistras in i Evernote.

Steg 1 var att startar Microsoft SQL Server Management Studio och se om det gick att få kontakt med SQLservern den vägen. Men ingen SQLserver.

Steg 2 var att gå till kontrollpanel -> administrationsverktyg -> Loggboken. Loggen är oerhört komplicerad. Dock ser jag en varning idag om att systemtiden inte synkroniserats. Den varningen kommer dock alltsomoftast.

Ser i Windows programlogg att ett felmeddelande (17104) skrivits i SQLserverns errorlog. Tyvärr kan jag inte hitta denna logg.

Lite senare finns meddelandet 17199 "Dedicated administrator connection support was not started because it is disabled on this edition of SQL Server. If you want to use a dedicated administrator connection, restart SQL Server using the trace flag 7806. This is an informational message only. No user action is required." Skönt att jag slipper göra något.

Men sedan ser det värre ut 26037: "The SQL Server Network Interface library could not register the Service Principal Name (SPN) for the SQL Server service. Error: 0x54b, state: 3. Failure to register an SPN may cause integrated authentication to fall back to NTLM instead of Kerberos. This is an informational message. Further action is only required if Kerberos authentication is required by authentication policies."

Och sedan går det riktigt snett: "The Service Broker protocol transport is disabled or not configured." "The Database Mirroring protocol transport is disabled or not configured." Men sedan följer åter lugnande meddelanden.

Parallellt med detta gick jag till kontrollpanel -> administrationsverktyg -> Tjänster. Där sökte jag upp tjänster där  SQLEXPRESS ingår i namnet. En av dem hade inte uppgiften startad så därför startade jag denna tjänst.

Och se, nu fick jag kontakt med databasen efter ha gjort refresh. Skönt, men vilken tid det tar. Och dessutom känner jag mig mer disconnect med SQLservern än någonsin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar