måndag 18 juli 2011

Lägger till en bra editor: TinyMCE

Jag håller sedan en tid tillbaka på att införa editorn TinyMCE. Jag skulle tro att den används mer än någon annan. Ett exempel med alla funktioner påkopplade visar vad som är möjligt. TinyMCEär gjord i Javascript och utges som Open Source.

 Än då länge finns den bara i mitt utvecklingssystem. Releasedatum närmar sig dock.

För att implementera TinyMCE så inkluderar man t.ex. följande:

¤script type="text/javascript" src="tinymce/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js">¤/script>
¤script type="text/javascript" language="javascript">
    tinyMCE.init({
        //language: "sv", //Trol saknas språkfil. Nej, den finns nu. Varför?
        mode: "textareas",
        theme: "advanced",
        encoding: "xml",
        editor_deselector: "NoEditor",
        // Theme options
        theme_advanced_buttons1: "newdocument, bold,italic, bullist, outdent,indent, link, unlink,anchor",
        theme_advanced_buttons2: "",
        theme_advanced_toolbar_location: "top",
        theme_advanced_toolbar_align: "left",
        theme_advanced_resizing: true,
        theme_advanced_statusbar_location: "bottom"
    });
¤/script>

För att kunna publicera kod ersätter jag mindre än med ¤.

Exemplet visar de parametar som jag använder. Det finns en rad ytterligare parametrar, men en del passar inte in i mitt system Verktyg och en del fungerar inte något vidare. Tyvärr har jag inte lyckats få igång svenska texter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar