onsdag 9 februari 2011

Fel om MasterPage i MSDN

Jag har försökt komma på hur man uppdaterar en MasterPage från en Contentpage. Nu visar det sig att jag vilseletts av ett fel - eller i alla fall en oklarhet - MSDN. Felet har påpekats av en vänlig användare.

Uppgiften är att skriva ut användarnamnet i MasterPages. Så här ska man göra.

I MasterPage lägger man in en publik sub som därmed är synlig från contentsidan:
Public Sub DisplayDataFromPage(ByVal message As String)
     HeadUserName.Text = message
End Sub

Contentsidan ska ha direktivet
<%@ MasterType  virtualPath="~/MasterPage.master"%>

Det gör att man kan använda Contentsidans Page-property Master så här:
Master.DisplayDataFromPage(username)

Så enkelt var det alltså, men jag - och den vänliga användaren - trodde att Masterpage-direktivet skulle anges i Masterpage och det fungerar inte alls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar