fredag 14 januari 2011

WebMatrix är released

Nu blir det spännande. Den lovande produkten Webmatrix från Microsoft har just lanserats. Den ska som all annan programvara från Microsoft vara "enkel".

Och på en punkt har MS redan uppfyllt detta krav. I stället för att döpa sin nya produkt till Microsoft Windows WebMatrix Studio Professionel . så heter den rätt och slätt WebMatrix.

Installation av ny programvara är alltid spännande. Denna gång är det lite extra för jag har redan använt en Beta. Den ligger kvar då jag inte inte hittar någon uninstall och programmet inte heller finns med vid sökning via kontrollpanlen.

Installationen gick bra

Planen nu är att göra minst möjliga program och publicera det till webben. Ser att hjälpen inte fungerar. Den består bara av en söksida

När man startat en applikation visas en sida med bl.a. texten
Men klickar man på den så kommer meddelandet
Site Error
An error was encountered while publishing this resource.
Resource not foundSorry, the requested resource does not exist.
Check the URL and try again.
Det här börjar inte bra...

Sedan gäller det att ange parametrarna till WebDeploy som svarar för överföringen till www.server42.se. Men det gick inte
Anledningen är nog att webbhotellet Space2u inte har installerat detta system hos sig (Eller är det jag som ska göra det? Hur i så fall?), Men det ska gå nästan lika bra med FTP. Den inbyggda testen säger också att det gick att etablera kontakt med webbhotellet med de valda parametrarna.

Skriver sedan det traditionella Hello World-sida. Och får felmeddelandet "The specfied port is in use". Vid klick på Details kommer felmeddelandet och det med en positiv innovation. Nu äntligen går det att kopiera meddelandet till klippbordet.  Det är något jag väntat på länge. Här är meddelandet:
The specified port is in use
Port '8080' is already being used by process 'python.exe' (process ID '5884').
Recommendations:
1. Try switching to port other than '8080' and higher than 1024.
2. Stop the application that is using port '8080'
Jag har Python installerat, men har nog aldrig använt det. Så det tar jag av avinstallerar och hoppas därmed frigöra den önskade porten. Jo, jag kunde göra det direkt men den dag jag sedan använder Python så vet jag inte hur det programmet reagerar.

Hmm, det kanske inte var så klokt ändå. Ser nu att Dropbox använder Python. Möjligen också Google Apps.

Med Python borta återstår problemet när jag kör Hello World. Tillbaka till Windows brandvägg via kontrollpanel. Klickar på Lägg till program. Hittar Microsoft WebMatrix och lägger till programmet. Samma fel igen! Avslutar WebMatrix och startar igen. Samma fel. Porten 8080 används fortfarande av Python.

Pythonw finns med i listan över program som använder portar, men programmet har inte fått rätt att använda någon port. Tar bort det från listan och lägger till porten 1025 med protokollet TCP. Samma fel.

Går till Brandväggen avancerad säkerhet. Tar tid innan sidan visar sig. Rapport om "snap-modulen inte svarar"! Ger upp att pröva denna väg. Livet med Microsoft känns igen.

Felmeddelandet säger något om processen 5884. Går till Aktivitetshanteraren, lägger till kolumnen PID och konstaterar att någon process med detta nummer finns det inte. Men väljer så att titta på processer för !alla användare; trots att det är bara jag som använder maskinen. Och då dyker processen upp. Avslutar processen. Och nu kommer programmet igång. The following site has started successfully: 'WebSite1'.vMen var syns sidan??????

Anledningen att inget syns var att jag inte valt någon webbläsare. Ett litet meddelande om det har inte varit i vägen. Men äntligen syns Hello World.

Nästa steg är att ftpa denna viktiga text till webben. Vi första försöket meddelar WebMatrix

Publish CompatibilityWebMatrix will upload a few files to iis5.space2u.com to test compatibility with the site. These files will be automatically deleted after the test. Click Yes to proceed, or No to skip the test.
Jag väljer givetvis Yes. Resultat gick inte att kopiera till klippbordet och innehållet var inte kul det heller:
Dessutom finns valmöjligheten Continue och den tar jag. En förteckning över WebMatrix lokala filer visas. Klickar på Continue igen. Nu rullar publiceringsmeddelandena och det avslutas med Publishing - Complete.

Men tyvärr. De publicerade sidorna syns inte på webben....

Ett snabbt besök på webben med FileZilla visar att anledning är att de publicerade sidorna lagts direkt i rotbiblioteket "/" och inte i mappen Public_html, som i vart fall Space2u kräver.

Tömmer så webben på allt innehåll och publicerar igen. Ingen sidan visas. Publicerar Hello World. Inget resultat. Tömmer webben. Ändrar Hello World så att den kan publiceras. Och så syns den på webben!!! Men nu vägrar WebMatrix att kopiera över standardfilerna som jag just tagit bort på webben, för de har inte ändrats lokalt.

Ser ett nytt meddelande när jag klickar på varningen ASP.NET version som jag nämnde ovan. Det är ett ovanligt idiotiskt meddelande. Det går inte att kopiera till klippboken och så fort jag klickar  på skärmklippverktyget så stängs meddelandet. Men via PrintScreen och klistra in i Word så går det.

Det går inte på räls att få igång WebMatrixInga kommentarer:

Skicka en kommentar