lördag 15 januari 2011

WebMatris ominstallation

I ett försök att hantera problemen med WebMatrix har jag avinstallerat systemet och sedan installerat det igen. Jag är inte säker på att allt blev avinstallerat, men systemet är nu igång igen. Jag ser att IIS 7 installerats tillsammans med WebMatrix.

Sedan har jag startat en ny lokal webb med namnet WebSite1. Publiceringsparametrarna ligger kvar sedan tidigare installation (allt togs alltså inte bort).

Det första man ska göra verkar vara att registrera ett lösenord. Lösenordet sparas i filen _Password.config. Instruktionerna säger att jag sedan ska ta bort det inledande tecknet "_". Och det kan jag väl gå med på.

Med hjälp av lösenordet kan jag logga in till administrationsdelen. Där finns det väldigt många tillägg att installera, men det avstår jag ifrån nu då jag bara vill se om jag kan få det att fungera. Så jag loggar ut.

Nästa steg är att ange parametrarna till den externa webben.  Då Web Deploy inte fungerar så väljer jag FTP.

Sedan kollar jag listan över webbhotell som erbjuder. Det finns ett svenskt hotell:  GNS.SE som tar 49,50 per månad. Engelska företag tar ca 20 SEK.

Publicerar sedan den nyskapade webbens filer, men det blir bara två nya password-filer som publiceras. Tydligen minns WebMatrix fortfarande vilka filer jag publicerat tidigare, trots att hela systemet är ominstallerat. Jag får skapa en ny lokal webb.

Denna gång väljer jag mallen Starter Site. Registrerar FPT-parametrarna, och klickar på publish. Kompatibilitetschecken varnar för fel ASP.NET version remote med kör vidare ändå. Markerar att databasen Databases.sdf ska överföras. WebMatrix rapporterar Publishing - Complete, men till webben kommer inte något.

Fast i det har jag fel. Anledning till att inget syns är att FileZilla inte visar dolda filer och allt som förs över är dolt. Varför? Så nu är allt på plats, men ändå visar webbläsaren ingenting.

Gör en Hello World-fil och publicerar den. Den visas! Men about.cshtml ger Server Error in '/' Application. Jag får ändra web.config, så att felorsaken visas i webbläsaren. Men det fungerar inte.

Prövar så att skapa en en ny tom webbsite. Det enda den innehåller från början är filen robots.txt som innehåller "# WebMatrix 1.0" - det är allt. Väljer New för att skapa en ny sida och väljer mallen aspx. Skapar också en ny fil med mallen Web.config (4.0). Skriver Hello World, kopierar den över till webbhotellet - och det fungerar!!! De enda filerna på den externa webben är dessa tre: robots.txt, web.config och Webforms.aspx.

Stimulerad av framgången skapar jag en ny fil med mallen vbhtml och publicerar den. Denna gång överförs en rad andra filer:
Och se, programmet kör!!!

Pröver med att mallen cshtml på samma sätt. Fungerar. Känner en svag luft under vingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar