lördag 1 januari 2011

Projekt: xyz, del 2

Läget är att systemet XYZ har en tabell med namnet Page och tre sidor. Sidorna består av en MasterPage och sidorna Hem och Om som fanns med när webben initierades och så sidan Page2 som hämtar en post från databasen och visar den på sidan.

Planerade steg:
- Formatera datum. Skrivs nu 2010-12-31 00:00:00 men jag vill inte ha med tiden
- Göra en text klickbar. I listan över sidor ska man kunna klicka på rubriken varefter systemet visar sidan.
- Snygga till tabellen med CSS
- Skapa sida för registrering av sida, RegPage

Enligt csharp-examples ska datum kunna formateras om med String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt);, där dt är en uppgift med formatet datetime, hämtad med reader, t.ex. reader["CreateDate"]. Och det fungerar, men hänsyn har inte tagits till olika kulturers sätt att formatera datum och tid. Microsoft har en mer avancerad lösning om hanterar det.

Då en länk ska skrivas <a href="sidans adress">klickabara texten</a> blir det problem om länken ska ingå i en sträng som ju omges av "-tecken. Det går inte att skriva t.ex.
"<td><a href="" + sidadress + "">"+ länk + </a</td>;

För att lösa problemet skapar jag en konstant Char Cit = (char)34; och skriver uttrycket
"<td><a href=" + cit + sidadress + cit + ">"+ länk + "</a</td>;

Det finns oändligt många sidor om CSS på nätet. Google säger 290.000.000 sidor. Först rankar Google helt rätt W3Schools och W3Cs sida om CSS. W3Cs sida som validerar CSS-koden är också viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar