onsdag 12 januari 2011

Nytt Projekt: xyz

Har skapat webben xyz lokalt och kopierat över en html-sida och en aspz-sida med code behind. Inga problem.

MSDN har en riktigt trevlig beskrivning av hur man gör en HTML-sida. Hur man gör en aspx-sidan beskrivs här.

Men den MasterPage som jag lagt till visar sig inte. Felet berodde på att jag lagt texten som ska visas inom ContentPlaceHolder och ett sidhuvud ska placeras ovanför. MSDNs beskrivning av hur man gör en MasterPage är också riktigt bra.

Nästa steg är att skapa en databas dels lokalt och dels på webben. Lokalt klickar jag på Tools, Connect to Database, anger namnet på den nya databasen och låter alternativet Windows Authentication vara kvar så jag slipper inloggningsproblemen. Klickar på ok och då skapas databasen. Testmöjligheten är inte aktuell. Det finns ju inget att testa.

I Database Explorer öppnar jag databasens mappstruktur, högerklickar på Tables och väljer Add New Table. I tabellen lägger jag in två fält Id och Email och sparat tabellen med namnet User. Jag passar också på att lägga in en epostadress.

Innan jag går vidare med att skapa tabeller vill jag veta om och i så fall hur databasen kan överföras till webben. Sedan blir det vanliga att kopiera webben till den lokala installationen.

Jag tycker mig ha sett att hanteringen av databaser fungerar på ett nytt sätt i Framework 4 som jag använder, så det gäller att hitta en beskrivning. ASP.NET Data Access verkar vara ett bra ställe att börja läsa på.

Noterar nu att databasen hamnat helt galet i Windows mappstruktur. Den rätta platsen är i mappen App_Data i Web Site-mappen. Jag flyttar den därför till rätt mapp och uppdaterar adressen i properties.

Nästa steg är att visa epostadressen jag registrerade lokalt. Det är enkelt med Gridview. Det är bara att dra den från ToolBox och sedan komplettera med sqldatasource från samma ToolBox som kompleteras med adressen till sql-filen.

ASP.NET har speciella funktioner för hantering av medlemmar, dvs egentligen registrering av användare inloggning, mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar