onsdag 12 januari 2011

Skapa ny webb med Visual Web Developer 2010

En anledning till att det inte fungerade att publicera sidor på webben www.server42.se var att "4.0 har en egen applikationspool", som dock nu Space2u snabbt fixat. Men det fungerar ändå inte...

Därför tänker jag att skapa en ny webb med minsta möjliga storlek lokalt och sedan ftpa den webben. När man skapar en webb med Visual Web Developer 2010 (VWD10), ska man välja mellan Project och Web site. Skillnaden beskriv på MSDN på sidan Visual Studio Templates for Web Projects:
  • Use the Web application project template to create Web applications that are compiled into an assembly and that provide rich options for deployment.
  • Use the Web Site projecttemplate when you want the source code to be compiled dynamically.
Inte särskilt klargörande. Ämnen fördjupas på sidan Web Application Projects versus Web Site Projects. Tydligen har jag valt fel typ hittills. Jag har chansat på Project, men Web Site har bl.a. följande egenskaper:
  • använda både c# och vb
  • kunna uppdatera enskilda filer med ftp
  • kräver inte kompilering
  • källkoden finns på webben, bl.a. bra som kopia
Det ska vara besvärligt att konvertera en Web site till ett Project, men det går.

Nästa steg är att välja mall (template). Två alternativ låter tänkbara: ASP.NET Web Site och ASP.NET Empty Web Site. Skillnaden beskrivs under rubriken Web Site Templates. Denna gång vill jag ha med lite automatisk kod från början som jag kan ftpa till webben direkt för att se om det fungerar.

Och det gör det! Gör i liten ändring i en sida, kopierar den till webben och det fungerar också. Nu kan jag ta bort denna webb och starta en på riktigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar