måndag 24 januari 2011

Login till Verktyg

Ett programfel i Login.aspx är rättat, men nu gäller det att disabla login i code behind om användaren redan är inloggad. Koden blir
If Inloggad Then
UserMess += "Du är redan inloggad. "
LoginButton.Enabled = False
End If
Men postens fält ChangeDate ändras inte. Det är nu åtgärdat. Dessutom lagras inte bara en unik identitet i cookien utan även användarnamn och lösenord, så att personer som använder samma dator hanteras åtskiljt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar