söndag 2 januari 2011

Grunderna i C#

Efter att ha hållit på med att formatera ett sqlfält av typen datetime med hjälp av C# inser jag att jag behöver med grundläggande kunskap om språket.

Microsoft har en programguide för C# modell Visual Studio 2010. I dess inledning hänvisar de noviser till Visual C# Developer Center och det är nog där jag börjar.

Nästa uppgift blir att ta hand om indata från ett formulär som består av Headline och en sidtext. Rubriken får inte vara tom och det ska kontrolleras i programmet. Det gäller alltså att se till att det finns synliga tecken i rubrikfältet. Sidtexten får inte innehålla "<".

MSDN har en guide om strängar i c#  och en beskrivning av String Class. Jag börjar att söka runt i den senare först.

Lösningen bör vara att loopa igenom rubrikfältet till dess att ett alfranumeriskt tecken upptäcks. Jag prövar med att modifiera en kodsnutt från avsnittet Strings and Indexes
Boolean ok = false;
Headline.Text = Headline.Text.Trim(); //Ta bort inledande och avslutande blanka
for (int ctr = 0; ctr < Headline.Text.Length; ctr++) {
if ((rubrik[ctr]>char(47) and rubrik[ctr]<char(58)) or (rubrik[ctr]>char(64) and rubrik[ctr]<char(90)) or (rubrik[ctr]>char(96) and rubrik[ctr]<char(123))) {ok=true;}
 }
if (ok == true) {
message.text="Texten har sparats.";
} else {
message.text="Texten sparades inte.";
}

(Tråkigt att det är så svårt att publicera kod i Blogger....)

Fast det borde vara en while-loop. Finns det någon funktion som direkt avgör om ett tecken är alfanumeriskt? Och dessutom hanteras inte åäö. Men jag prövar lösningen i alla fall.

Kanske bör jag använda IndexOfAny(Char[])?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar