torsdag 13 januari 2011

Förbindelse med databasen

Det är lite klurigt att komma underfund med hur programmet ska komma i kontakt med databasen. När databasens namn xyz.mdf inkl dess mappstruktur anges som connectionstring, dvs C:\Users\HIB\Documents\Visual Studio 2010\WebSites\xyzz\App_Data\xyz.mdf så fungerar det lokalt. Men när databasen kopierats över till webbhotellet så är dess adress en annan.

Det finns en intressant webb, Connectionstrings.com, som visar hur komplicerat det är med connections till databaser. Mitt problem kommenteras dock inte. Stackoverflow har en annan beskrivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar