lördag 22 januari 2011

Externa webben igång

Den externa webben http://www.server42.seSpace2u är nu igång.

Jag har skapat den externa databasen med Microsoft SQL Server Management Studio Express 2008. Det var inte så komplicerat när jag väl kommit på servernamn, användarnamn, etc och dessutom registrerat mitt IP-nummer hos Space2u.

Den aktuella uppgiften är att göra inloggningen. Först ska programmet kolla var det exekveras så att ConnectionString ges rätt uppgifter. Sedan ska cookien läsas. Om användaren redan är inloggad så meddelas det.

Sedan visas inloggningsformuläret. Vid klick på "Logga in"-knappen skrivs en ny kaka. Nu gäller det att kolla indatauppgifterna. En metod är att använda Regular Expressions. En kurs på hos
regular-expressions.info.

En kontroll kan vara ruskigt komplicerad. Detta är Microsofts förslag till kontroll av epostadress: "^(?("")("".+?""@)|(([0-9a-zA-Z]((\.(?!\.))|[-!#\$%&'\*\+/=\?\^`\{\}\|~\w])*)(?<=[0-9a-zA-Z])@))(?(\[)(\[(\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\])|(([0-9a-zA-Z][-\w]*[0-9a-zA-Z]\.)+[a-zA-Z]{2,6}))$" Kravet på användarnamnet kan t.ex vara att det ska bestå av bokstäverna a-z och sifforna 0-9. Det ger uttrycket [0-9a-zA-Z] - inte så komplicerat. Sedan är det dags att skapa innehållet i cookien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar