måndag 17 januari 2011

Åter till Visual Web Developer

Efter försöken med WebMatrix står valet mellan att pröva om en begränsad del är kan fungera eller om jag ska återgå till  Visual Web Developer. I det första fallet får jag testa om det går att utveckla i aspx och ev använda sdf-databasen. I det andra fallet får jag använda VWD 2010 med sin rika Toolbox och SQL Express 2008?

Jag ger inte upp WebMatrix, men återgår tills vidare till VWD. Detta system publicerar jag på adressen http://www.server42.se/mno.

Det första lilla problemet blir att den nya default.aspx automatiskt får "~/MasterPage.master" som adress till masterpage. Eftersom systemet inte ligger i roten utan i mappen mno så får jag ändra adressen till  "~/mno/MasterPage.master" och då funkar det på den externa webben. Men inte lokalt. Det löser jag genom att flytta alla filer till en undermapp lokalt så mappstrukturen blir densamma lokalt och remote. Men det har medfört att systemet skapat en ny web.config i mappen mno samtidigt som den ursprungliga ligger i mappen mno/mon. Det är nog inte bra.

Jag försöker att använda class SiteMapDataSource för att visa en meny, men den kan inte hitta indatafilen web.sitemap. Dokumentationen av denna class är mycket omfattande, så jag ger upp och lägger i stället in menyalternativen som konstanter i MasterPage.master. Försöker ta bort SiteMapDataSource-koden med html-kommentar. Det fungerar inte. Den exekveras i alla fall, så jag tar bort den.

Nej, jag avstår ifrån försöket att lägga systemet i en undermap och startar om i huvudmappen. Först blir det Hello i en html-fil. Funkar.

Skapar en web.sitemap med innehållet i menyn, lägger till en css-fil och gör två ytterligare filer: Agreement.aspx och About.aspx. Sitemappen krånglar fortfarande. Menyn visas som en slags dropdown. Content hamnar också fel.

Menyn ändras genom tillägget av parametern ShowStartingNode="false". Det verkar dock som om css-filen helt enkelt inte läsas. Det berodde på felaktigt path till css-mappen. Så nu finns webben i en första mycket tidig verion (0.0003) på http://www.server42.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar