söndag 26 december 2010

Nytt försök med asp.net

Eftersom det för närvarande inte verkar gå att utveckla med WebMatrix (trots allt en Beta) så återvänder jag till Web Developer. Där hamnar jag direkt på snabbprataren Laurence Moroney - en helt omöjlig film. Jag går i stället till What is ASP.NET Web Forms för att fräscha upp det lilla jag vet och sedan till ett exempel: Contoso University.

Jag avstår givetvis ifrån att ladda hem all kod och följer de tydliga instruktionerna. Snabbt finns sidhuvud och en meny på plats. Nästa steg är att skapa skolans databas. Det ska jag göra med Management Studio or Management Studio Express. Den version jag har heter "Microsoft SQL Server Management Studio" (varför har de så långa produktnamn...). Hoppas den duger.

Vid login visar det sig att formuläret redan är ifyllt med uppgifter från tidigare försök - inkl ett password som inte är läsbart. Prövar att logga in med dessa uppgifter men får meddelandet "Cannot connect...." Ändrar Server name till localhost\SQLEXPRESS och Authentication till Windows.

Kopierar sedan det mycket långa skriptet som skapar databasen och klickar på Execute. Och får en rad felmeddelanden!!! Det verkar som om det första är det egentliga felet:
Msg 5118, Level 16, State 1, Line 3
The file "c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\School.mdf" is compressed but does not reside in a read-only database or filegroup. The file must be decompressed." 
Resten kan vara följdfel.

Tänkbara orsaker:
- Har fel Management Studio?
- Använder fel SQL Server (det finns flera installerade på min dator)?
Betyder felmeddelandena att databasen inte skapats eller finns den någonstans och är möjlig att rätta till manuellt? Ett spår är att demosystemet verkar förvänta sig att databasfilen ska ha sufixet mdf. Någon sådan finns dock inte i datorn.

Möjligen bör jag avinstallera några av alla mina MS SQL Servrar och installer den senaste versionen igen?

------------------------------------

Nu har jag tagit bort 2005 Compact Edition, Server Compact 3.5, 4.0 och Database Publishing Wizard, men behållit alla komponenter som har 2008 i namnet och ytterligare några SQL-filer som jag inte anar vad det är. Sedan kör jag en Windows update varvid MS uppdaterar SQL Server 2008 Service Pack 2. Uppdateringen misslyckas dock: "Kod 84B40000 Det har inträffar ett okänt fel i Windows Update". Hoppas att det löser sig vid en nyinstallation av hela SQL 2008.

Och nu gäller det att installera en färsk SQL 2008. Var finns det en sådan? Jag startar på Visual Studios hemsida och väljer Express, dvs gratisprogrammen.  Av de val som finns är Visual Studio2010 Express mest intressant: "Get everything you need to start building standards-friendly web applications...". Men ingår SQL 2008?

Jag klickar på Install och Web Platsform Installer 3.0 som dock meddelar att Visual Web Developer 2010 Express redan är installerad.

Går vidare till SQL 2008 Express för att installera den. Jag väljer alternativet "Web Platform Installer to get the entire Microsoft Web platform". Men det fungerar inte. Länken går till Web Platform Installer 2.0, men när jag laddar hem den och startar exekverignen kommer meddelandet "Newer version already installed". Jaha, vad ska jag göra då?

Jo, jag väljer det andra alternativet "Free Download" att installera SQL 2008 Express. Och hamnar i det krångliga SQL Server Installation Center. Men det gick inte


Kan det bero på att hela disken är komprimerad? Ok, då tar jag bort komprimeringen på mapparna Program och Program (x86).

------------------------------------

Jo, det var felet. Tänk om Microsoft hade skrivit "Fel beroende på att mapparna filerna ska sparas i är komprimerade eller krypterade. Tag bort komprimering och kryptering." Vad mycket enklare det hade varit.

Nu kör installationen. Man ska fylla i en rad formulär, t.ex. om man vill ha instances, men det är för jobbigt för att ta reda på varför. Nu vill jag ha igång servern så snabbt som möjligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar