onsdag 29 december 2010

ASP.NET så enkelt som möjligt

Hur gör man den minsta tänkbara applikationen i ASP.NET med Visual Studio? Så här går det till.

Starta Visual Studio. Skapa en ett nytt projekt (File, New Project). Välj en template. C# är numera det vanligast asp-språket och är nog det bättre valet, även om jag bara kan lite Visual Basic. Men vilken C#-template bör man välja? Enklast är förmodligen ASP.NET Web Application. Namn får blir Enklaste. Och klickar så på OK.

Nu visas koden på sidan Default.aspx. Trycker på F5 som kör sidan i debugging mode. Visual Studio startar ASP.NET Development Server som sänder sidan till min Chrome-läsare. Ser bra ut. Kollar sidan VS Design. Ser bra ut också där. Valet av template skapade också standard namn för webben, en enkel meny samt en koppling till asp.nets medlemssystem.

Ja, det var enkelt.

Men nu vill jag lägga till en enkelt formulär. Om det är tomt ska det komma ett meddelande om det. I annat fall ska det visas på skärmen.

Toolboxen syns inte eftersom sidan körts i debug mode. Klickar på Debug/Stop debugging och då visas ToolBoxen igen. Hittar controlen TextBox och drar den till sidan. Öppnar Properties och anger Mulitlines, antal rader till 10 och kolumner till 50. Lägger till en knapp och ger den namnet Save och sätter texten till Spara. Kör igen och ser att det funkar och att textfältet har en markering i nedre högra hörnet som ger användaren en möjlighet att ändra textrutans storlek. Bra!

För att skapa koden som utförs när användaren klickar på Spara-knappen så högerklickar jag på Spara-knappen i Design-mode. Då öppnas en ny flik Defualt.aspx.cs med "code behind". Den aktuella händelsen är Page-Load. Där kan man lägga in text som visas när sidan skapas.

Går tillbaka till fliken med formuläret och lägger till texten Meddelande ovanför textrutan och drar sedan kontrollen Label från Toolboxen direkt efter Meddelande. I Labeln property sätter jag text till "Inget meddelande".

Fungerar inte. Får meddelandet "CS1061: 'ASP.default_aspx' does not contain a definition for 'Save_Click' and no extension method 'Save_Click' accepting a first argument of type 'ASP.default_aspx' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar