tisdag 19 oktober 2010

Idag funkar inte mycket

Har köpt en svanslös HP-mus. När jag installerar den får jag följande meddelande:

Vare sig jag klickar på den ena eller andra knappen så kommer meddelande om att installationen misslyckats. Men det är fel på felet - för musen fungerar.

Så får det ju inte vara, så jag har felanmält till till HP. Då ska man tala om vad som hänt. Det naturliga är att sända felmeddelandet ovan till HP. Men felmeddelandet är inte en text utan en jpg-bild och HP tar inte emot några bilder. Alltså måste bilden läsas med någon OCR-programvara.

Företaget Free-OCR erbjuder sig att översätta bilden till tecken alldeles fritt. Jag laddar upp bilden och får omedelbart svaret:

fll Installatnonsnnformatoon for HP Mouse Suute
Ett fel uppstod nar sakerhetsrnstallmngar skulle
Detta kan bero på ettproblem med pakelneteller påett
problem med att ansluta ull en domankonlrollant på
natverket Kontrollera natverlcsanslulrungen od1 khdc
Forsoklgen Avbryt
' - - - - »   l líllâmpas. users är inte en gilfig användare eller grupp.
L

Inget vidare. Lika lätt att skriva av som att rätta alla felen. Men felet är rapporterat och nu väntar jag på svar från HP. Men det ska sägas att utgivaren varnar för att programmet only convert English PDF.

***

Ska kommentera en text i ett pdf-dokument. Författaren har spärrat möjligheten att kommentera direkt i pdf-dokumentet, så texten måste överföras till ett annat format. Börjar med Free PDF to Word Converter 1.5. Översättningen till Word går snabbt, men all text har placerats Words textboxar vilket gör editeringen extremt komplicerad. Varje rad måste kopieras och klistras in igen. Programmet ger en möjlighet att översätta till rå text som sedan kan editeras. Men det fungerar inte. Det gick att lägga in kommentarer med resultat ser för djävligt ut.

Men Googles kan ju konvertera PDF! Bra!! Jag laddar upp dokumentet och beställer konvertering till text. Resultat ser riktigt bra ut - tills jag ser att sidor och stycken har blandats till en riktig röra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar