torsdag 8 juli 2010

Men Joomla fungerar inte

Försöket att installera Joomla med Webmatrix fungerade inte. MySQL Connector gick bra, men inte Joomla eller MySQL Windows Essential. I första fallet sägs anledningen vara att användare "'root'@'localhost'" inte accepterades.  I det andra att security settings inte kunde bli applied. Det stinker Vista lång väg.

1. I Joomla Forum ser jag att andra fått samma fel. En rapporterar det så här:
Error
MySQL said: 
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) 

Connection for controluser as defined in your configuration failed.
phpMyAdmin tried to connect to the MySQL server, and the server rejected the connection. You should check the host, username and password in your configuration and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server.Och det känner jag igen. Det var precis det jag fick vid försöket med XAMPP. Någon tipsar om att PHPs username och password finns i filen configuration.php. Där hittar jag username och password för MySQL, men inte för PHP. Kan det vara så att jag ska ändra password i MySQL så att det stämmer med PHP-filen?

Efter mycket sökande och tänkande trycker jag på ok och då kommer Joomla igång?!?!?!? Men så trycker jag på run och jag är tillbaka i det normala läget: "

HTTP Error 404.3 - Not Found

The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration. If the page is a script, add a handler. If the file should be downloaded, add a MIME map."


Därefter följer en fullständigt obegriplig och omfattande beskrivning från Internet Information Services 7.5. Microsoft har slagit till igen!


En möjlighet är att det är MySQL som inte funkar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar