tisdag 29 juni 2010

Tänker pröva lite Joomla

Eftersom jag vill hjälpa Humanisterna med deras webb som utvecklas i Joomla så tänker jag lära mig lite om detta mycket spridda system. Microsoft erbjuder systemet trots att det baseras på open source PHP and MySQL. Däremot verkar denna version baseras på Microsofts webserver.

Joomla-folket avråder dock från Microsofts lösning och säger att
We have thoroughly tested Joomla! on: Linux, Free BSD, Mac OS X and Windows NT/2000. Linux or one of the BSD's are recommended, but anything else that can run the 3 pieces of software listed below should do it: Apache, MySQL, PHP.
Denna gång ska jag minimera beroendet av Microsoft.

Jag har gjort ett par försök tidigare med Joomla, så jag antar att jag först bör ta bort allt som har detta programsystem att göra. Men det tar sin tid. Därför försöker jag att använda det som är installerat.

Den senaste installationen gjorde jag med hjälp av XAMPP och den verkar fungera delvis åtminstone.  XAMPP for Windows består av "Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, Ming, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, and WEB-DAV + mod_auth_mysql." Det är mycket att lära!

Som vanligt vållar Vista problem. Jag har följt råden för att skrivrättigheterna och det ser ut att ha fungerat. Nu kör också XAMPP Control Panel Application som visar att både Apache och MySQL is Running. Och de fungerar också att starta XAMPP for Windows.

Men när jag vill gå till MySQL via XAMPP Control Panel får jag meddelandet:
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) 
Uppkoppling för controluser enligt din konfiguration misslyckades.
phpMyAdmin försökte skapa en förbindelse till MySQL-servern, men servern nekade uppkopplingen. Kontrollera värd, användarnamn och lösenord i config.inc.php och förvissa dig om att de stämmer överens med informationen från administratören av MySQL-servern. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar